วท.ระยอง ดึงเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับรู้การเรียนของบุตรหลานตนเอง มุ่งลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2566

10 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

วท.ระยอง ดึงเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับรู้การเรียนของบุตรหลานตนเอง มุ่งลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 10 มิ.ย.ที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ทุกสาขาวิชา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของบุตรหลานของตนเอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.นี้ โดยมีนายอานุภาพ วาสะสิริ รอง ผอ.วท.ระยอง เป็นประธานกล่าวการประชุมฯ และมีนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร นายชรินทร์ ชูชื่น และนายชาคริต รุ่งรัตน์ รอง ผอ.วท.ระยอง พร้อมครู อาจารย์ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และชี้แจงการดำเนินการจัดการศึกษา กฎระเบียน นโยบายของทางวิทยาลัยฯ การดูแลนักเรียน นักศึกษาผู้เรียนรวมไปถึงการพบปะครูที่ปรึกษาที่แผนกวิชา เพื่อรับทราบผลการเรียน ความประพฤติ ปัญหาต่างๆ ระหว่างการเรียน พร้อมพูดคุยและสอบถามปัญหาในการดูแล การเรียนของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของบุตรหลาน ประจำปีการศึกษา 2566.

แผนที่