จ.ระยอง เตรียมจัดงานขับเคลื่อน’ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC เพื่อสุขภาวะของคนระยอง’มุ่งให้ตระหนักผลิตและบริโภคที่ปลอดภัย

9 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

จ.ระยอง เตรียมจัดงานขับเคลื่อน’ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC เพื่อสุขภาวะของคนระยอง’มุ่งให้ตระหนักผลิตและบริโภคที่ปลอดภัย

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 มิ.ย.ที่ห้องประชุม อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพ(อกขป.)เขต 6 จ.ระยอง มีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ประธานอนุกรรมการฯ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนฯ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตวิถีเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน และผู้แทนสมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง เข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมเตรียมจัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ‘โครงการรวมพลังคนระยอง ร่วมสร้าง ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC’ ซึ่งจะมีการประกาศให้พื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน นทท.เข้ามาในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้ให้ ปชช.

ด้วยโดยจะมีการเปิดตัวโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งนี้เพื่อชี้ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต และบริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งร่วมกันจุดกระแสให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพมากขึ้นอีกด้วย

แผนที่