ข่าวทั่วไปข่าวระยอง

กาชาด ภาค 3 เปิดประชุม คกก. และสมาชิกเหล่ากาชาด 7 จว.ภาค ตอ.มุ่งพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

กาชาด ภาค 3 เปิดประชุม คกก. และสมาชิกเหล่ากาชาด 7 จว.ภาค ตอ.มุ่งพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 ที่โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้ง 1/2566 มี 7 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด จำนวน 287 คน มีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยมี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ การจัดการประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ภายในภาค ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขสืบไป

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button