ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

14 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

วันที่ 12 พ.ย.65 เวลา 09.00-15.30 น.
น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา ร.น.รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท.)มอบหมายให้ น.ท.สุกรี ม่วงแพร ร.น. น.ท.วินัย งามเสงี่ยม ร.น. และ จ.อ.ภูริฉัตร ฉัตรเจริญ เข้าร่วมออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โดยสนธิกำลังร่วมกับ จนท.อุทยานฯ,ฝ่ายปกครอง อ.เขาชะเมาฯ, ชุดราษฎรอาสาชุดกู้ภัยบูรพารวมใจ อ.วังจันทร์ ฯ และตัวแทนภาคประชาชน รวมจำนวน 39 นาย

ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้อุปกรณ์กับดักสัตว์ป่า บ่วง แร้ว ในเขต อช.เขาชะเมา-เขาวง โดยมีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมาฯ เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการ และนายนิทัศน์ นุ่นสงค์ หน.อช.เขาชะเมา-เขาวง เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติโดยแบ่งชุด ลว.เป็น2ทีม ลว.2จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณป่าบ้านคลองพระเจ้า พิกัด 47P 799933E 1427256N ท้องที่หมู่ที่ 6 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา
จุดที่ 2 บริเวณป่าบ้านคลองพระเจ้า พิกัด 47P 800603E 1427535N ท้องที่หมู่ที่ 7 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ฯได้ดังนี้
1. บ่วงเชือกไนลอน ขนาด 4 หุน ยาว 3 เมตร จำนวน 12 เส้น
2. บ่วงสลิง ขนาด 3 หุน ยาว 3 เมตร จำนวน 60 เส้น
3. ซากกระทิง 1 หัว


ในการนี้ อช.เขาชะเมา-เขาวง ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อินทนานนท์ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ประจำ อช.เขาชะเมา-เขาวง นำเรื่องราว เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น อ.เขาชะเมา เพื่อดำเนินการต่อไป

แผนที่