ข่าวระยอง

‘โมเดอร์นา’ ล็อตแรก 5.6 แสนโดส ถึงไทยแล้ว

‘โมเดอร์นา’ ล็อตแรก 5.6 แสนโดส ถึงไทยแล้ว

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทยแล้ว ส่งตรวจคุณภาพที่กรมวิทย์ฯ ก่อนจัดสรรให้สภากาชาดไทย ศิริราช รามาธิบดี รพ.เอกชนตามโควตา 10%

ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย พร้อมด้วย ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน แถลงข่าวภายหลังการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาล็อตแรก 560,200 โดส

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว เป็นไปตามที่บริษัทแจ้งไว้ว่า จะนำเข้ามาให้ได้ภายใน พ.ย.นี้ และจากการหารือกับทางโมเดอร์นา ล่าสุดจะทยอยส่งมอบ 1.9 ล้านโดสภายในไตรมาส 4 ปี 2564

ส่วนอีก 6.8 ล้านโดส ทยอยส่งไตรมาส 1 ปี 2565 เช่นเดิม สำหรับล็อตที่ 2 ซึ่งวัคซีนผลิตล็อตต่อล็อตต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ถ้าทราบจะรีบแจ้งทันที ส่วนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเพิ่มแหล่งผลิตจากสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณา

อภ.ได้รับมอบหมายให้ช่วยจัดหาวัคซีนทางเลือก เราร่วมมือกับซิลลิคฯ และสมาคม รพ.เอกชน เพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาให้ประชาชนเป็นตัวเลือก หวังว่าการได้รับวัคซีนทั่วถึงจะตอบสนองขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดประเทศ เดินทางไปมาระหว่างประเทศได้หลังจากวัคซีนโมเดอร์นาถึงคลังเก็บวัคซีนของบริษัทซิลลิคฯแล้ว วันที่ 2 พ.ย. กรมวิทยศาสตร์การแพทย์จะมารับตัวอย่าง เพื่อไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หากผ่านบริษัทจะจัดส่งวัคซีนตามยอดที่ได้รับแจ้งจาก อภ.

หลังจากนี้ รพ.เอกชน จะเร่งฉีดตามโควตาที่ได้รับมา ทยอยฉีดกันไป แม้บางคนฉีดเข็ม 3 มาแล้ว สามารถจะเก็บไว้ให้สำหรับเข็ม 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่รพ.เตรียมการไว้ เพราะทางซิลลิคยืนยันว่าอายุของวัคซีนอยู่ได้ถึง 7 เดือน

นายกรัฐมนตรีให้นโยบายจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์คนไทยและการเปิดประเทศ หลังจากนี้คาดหวังจะนำเข้ามาครบ 8.7 ล้านโดส ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเปิดประเทศแล้ว สิ่งที่คนกังวลคือจะระบาดรอบใหม่หรือไม่ และตอบโจทย์บางประเทศที่อนุญาตชนิดวัคซีนเดินทางเข้าได้ไม่เหมือนกัน

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกจะจัดสรรให้หน่วยงานที่จองไว้อย่างไร นพ.เฉลิม กล่าวว่า ล็อตแรกนี้จะรวมของสภากาชาดไทย ศิริราช และรามาธิบดีด้วย การจัดสรร 5.6 แสนโดสนี้ จะแบ่งตามสัดส่วนของผู้ที่จองโดยจัดสรร 10% เช่น จองไว้ 1 หมื่นโดสจะได้ราว 1 พันโดส ถ้าจอง 1 ล้านโดสจะได้ 1 แสนโดส ซึ่งจะกระจายไปยัง รพ.เอกชนทั่วประเทศ ทำให้คนเข้าถึงได้ง่าย

ลำดับการฉีด รพ.เอกชน จะพิจารณาจากผู้ที่จองก่อน ชำระเงินก่อน ก็ได้คิวฉีดก่อน แต่เนื่องจากประเทศไทยฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว คนที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไว้สามารถเช็กกลับไปยัง รพ.ที่สั่งจองไว้ได้ เพื่อรับทราบคิวการฉีดของตัวเอง โดยรพ.จะแจ้งว่าผู้ที่ได้รับคิวฉีดล็อตแรก คือคนที่จองลำดับที่เท่าไร ได้คิวฉีดเมื่อไร ผู้จองมีสิทธิแจ้งเปลี่ยนวันฉีดและโอนสิทธิ์ได้

กรณีการชดเชยหากมีอาการข้างเคียง ภญ.ศิริกุล กล่าวว่า อภ.ทำประกันไว้ เบื้องต้นหากมีอาการโคมา หรือเสียชีวิต จะได้รับชดเชย 1 ล้านบาท กรณีทุพพลภาพถาวร ชดเชย 5 แสน และกรณีมีอาการจนต้องเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของ รพ. จะมีค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล 1 แสนบาท เป็นเบื้องต้นที่ อภ.ทำประกันไว้ และติดไปกับวัคซีนที่ รพ.เอกชนซื้อไป ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ที่ฉีดแบบครบโดส 2 เข็ม หรือฉีดเข็มเดียวเป็นบูสเตอร์โดส

โดยจะครอบคลุมหลังการฉีดวัคซีน 90 วัน เช่น หากฉีด 2 เข็ม แล้วภายใน 90 วันของการฉีดเข็มแรกเกิดมีอาการข้างเคียงก็จะได้รับการชดเชย หรือกรณีเข็ม 1 ไม่มีอาการ แล้วเกิดอาการหลังฉีดเข็ม 2 ใน 90 วัน ก็จะได้รับการชดเชยเช่นกัน

เขียนโดย #Social Rayong โซเชี่ยล ระยอง

Tags
RayongSocialSocial Rayong โซเชี่ยล ระยองข่าวสารระยองถึงไทยแล้วระยองล็อตแรกวัคซีนโมเดอร์นาส่งตรวจคุณภาพที่กรมวิทย์ฯโซเชียล

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button