ไฟเซอร์เพิ่ม 1.5 ล้านโดส สำหรับนักเรียน รวมส่งแล้ว 8 ล้านโดส

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ไฟเซอร์เพิ่ม 1.5 ล้านโดส สำหรับนักเรียน รวมส่งแล้ว 8 ล้านโดส

กรมควบคุมโรค เผยวัคซีนไฟเซอร์มาถึงไทยอีก 1.5 ล้านโดส ส่งมาแล้ว 8 ล้านโดส ฉีดให้นักเรียน ยันวัคซีนเพียงพอรับเปิดเรียน จัดสรรให้กลุ่มนักเรียน 5.7 ล้านโดส

วัคซีนไฟเซอร์จัดส่งถึงประเทศไทยตามกำหนดเมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมาอีก 1,538,550 โดส ภาพรวมขณะนี้ส่งมอบแล้ว 8 ล้านโดส คือ ก.ย. 2 ล้านโดส และ ต.ค.อีก 6 ล้านโดส ยังไม่รวมกับการบริจาคจากสหรัฐอเมริกาอีก 1.5 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนที่มาถึงล่าสุดนี้ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน

โดยผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป แสดงความประสงค์ในการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 4.3 ล้านราย ขอยืนยันว่าวัคซีนมีจำนวนเพียงพอแน่นอน เนื่องจากจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มนี้จำนวน 5.7 ล้านโดส แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 4.3 ล้านโดส และเข็มที่ 2 จำนวน 1.4 ล้านโดส โดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วกว่า 2 ล้านโดส

สำหรับผลข้างเคียง พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ น้อยกว่า 10 ราย ทุกรายมีอาการไม่รุนแรง และรักษาหายเป็นปกติเกือบทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในต่างประเทศ

การฉีดวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิต และเจ็บป่วยรุนแรง หากร่วมกับแนวทางป้องกันตัวเองสูงสุด เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และล้างมือบ่อยๆ ยิ่งช่วยเพิ่มการป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายในครอบครัวหรือชุมชน การเปิดเรียนมีความปลอดภัย ไม่เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน

เขียนโดย #Social Rayong โซเชี่ยล ระยอง

แผนที่