ข่าวระยอง

คนไทยล้างมือทุกครั้งมากขึ้น หลังสัมผัสสิ่งสกปรก

คนไทยล้างมือทุกครั้งมากขึ้น หลังสัมผัสสิ่งสกปรก

ประชาชนล้างมือทุกครั้งมากขึ้น หลังสัมผัสสิ่งสกปรก โดยพบร้อยละ 95.92 ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ มากที่สุด และร้อยละ 80.23 ทราบวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน พร้อมย้ำการล้างมือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องใน “วันล้างมือโลก” ประจำปี 2564 “อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : Our Future is at Hand – Let’s Move Forward Together” ณ บริเวณอีเวนท์ ฮอลล์ คอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า วันล้างมือโลก 15 ตุลาคมปีนี้ กรมอนามัยได้ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : Our Future is at Hand – Let’s Move Forward Together” โดยขอความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือบ่อย ๆ โดยยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง คือ ก่อนทำอาหารและกินอาหาร ส่วน 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ตลาดสด ศูนย์อาหารหรือสถานที่อื่น ๆ จะช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เป็นต้น ซึ่งการล้างมือยังเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของกรมอนามัย พบว่าประชาชนมีการล้างมือทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น น้ำมูก น้ำลาย ขยะ ร้อยละ 95.36 รองลงมาคือ หลังออกจากห้องส้วม ร้อยละ 95.03 และก่อนกินอาหาร ร้อยละ 88.27 โดยส่วนใหญ่มีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่มากที่สุด ร้อยละ 95.92 นอกจากนี้ ร้อยละ 80.23

วิธีการล้างมือที่ถูกต้องว่ามี 7 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย

1) ฝ่ามือถูกัน

2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง

เขียนโดย #Social Rayong โซเชี่ยล ระยอง

Tags
“วันล้างมือโลก” ประจำปี 2564Social Rayong โซเชี่ยล ระยองการล้างมือคนไทยล้างมือทุกครั้งมากขึ้นลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วิธีการล้างมือที่ถูกต้องว่ามี 7 ขั้นตอนหลังสัมผัสสิ่งสกปรกเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button