คมนาคม ปรับมาตรการ คนไทยเดินทาง ต้องฉีด 2 เข็ม เครื่องบิน-รถไฟ-รถทัวร์

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

คมนาคม ปรับมาตรการ คนไทยเดินทาง ต้องฉีด 2 เข็ม เครื่องบิน-รถไฟ-รถทัวร์

คมนาคม ปรับมาตรการสาธารณสุข คนไทยเดินทาง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับต่างชาติ ต้องฉีดวัคซีนครบ2 เข็ม นำร่อง เครื่องบิน-รถไฟ-รถโดยสารทางไกล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศว่า รัฐบาลมีแผนที่จะเปิดประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ช่วง วันที่ 1 พ.ย. 1ธ.ค.64 และ1ม.ค.65 โดยระยะแรก วันที่ 1 พ.ย.64 นั้นจะเปิดรับนักนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ เข้ามายังประเทศไทย 10 ประเทศ อาทิ จีน เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เป็นต้น

 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงเปิดประเทศสัปดาห์นี้ กระทรวงคมนาคมจะเสนอขอให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค.ปรับมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระบบการเดินทางของคนไทยให้ เป็นมาตรฐานเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โดยคนไทยจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกครั้ง

เบื้องต้นอาจจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะการเดินทางในรูปแบบทางไกลก่อน ได้แก่ การเดินทางทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางข้ามจังหวัด เช่น รถของบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. ยกเว้นการเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนในระยะทางใกล้ อย่าง รถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ( ขสมก. )

ผมมองว่า มาตรฐานด้านสาธารณสุขของคนไทย และต่างชาติควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน คนไทยก็ต้องฉีดครบ 2โดส ถ้าไม่ครบไม่ให้เดินทาง เราต้องสร้างความปลอดภัยในคนไทยในประเทศด้วย มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากการเปิดประเทศ รวมทั้งเราต้องสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาด้วย ไม่ใช่ให้คนไทยเอาเชื้อไปติดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา จะถือว่านโยบายเปิดประเทศล้มเหลว”

นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงแนวโน้มการเดินทางหลังจากรัฐบาลเปิดประเทศในช่วง 3 เดือนแรก คือ 1 พ.ย.64-1ม.ค.65 ว่า บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย หรือ บวท.คาดการณ์ว่าปริมาณผู้โดยสาร และเที่ยวบินจะกลับมาฟื้นตัว สามารถทำการบินได้ 50% ของการทำการบินช่วงปกติในปี62 ทั้งนี้มั่นใจว่าภายในปี65 การทำการบินของไทยจะกลับมาเป็นปกติ สามารถทำการบินได้ 100% เท่ากับปี 62 ซึ่งฟื้นเร็วกว่าการคาดการณ์ของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ที่คาดว่าอุตสาหกรรมการบินของโลกจะกลับมาฟื้นตัวกลับมาบินได้ 100%ในปี 68

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ เพื่อทำแผนรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย.64 แล้ว โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามัยในการตรวจ โดยจะมีการนำระบบการตรวจอุณหภูมิแบบอัตโนมัติมาใช้ในระบบทางอากาศ ระบบราง โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศได้ประสานไปยังสายการบินเข้มงวดเรื่องการจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยจะต้องขอดูเอกสารประกอบการรับวัคซีนในครบตามมาตรการสาธาณสุขจึงจะอนุญาติขายตั๋วให้ รวมทั้งต้องมีอุฯภูมิไม่เกิน37.5องศาเซลเซียส เป็นต้น โดยทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศ

แผนที่