ข่าวระยอง

วัคซีนโมเดอร์นา: ใครเป็นองค์กรนำเข้า เปิดข้อสงสัย เข็มกระตุ้นภูมิ 50 มคก.

วัคซีนโมเดอร์นา: ใครเป็นองค์กรนำเข้า เปิดข้อสงสัย เข็มกระตุ้นภูมิ 50 มคก.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) ได้แก่ วัคซีนซิโนฟาร์ม ราคา 550 บาทต่อโดส และวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 555 บาทต่อโดส สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป ทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) หน่วยงานตัวแทนที่จัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ชี้แจงว่าโดสที่จำหน่ายให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นขนาด 100 ไมโครกรัม (มคก.) ต่อโดส

 

ข้อมูลที่ทาง รจภ. เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ในอัตราเข็มละ 555 บาท มีขนาด 50 ไมโครกรัม ซึ่ง รจภ. ระบุว่า แนะนำใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565 โดยฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4 โดยฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา ก่อนหน้านี้องค์การเภสัชกรรม ระบุราคาจำหน่ายแก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในราคาโดสละ 1,100 บาท ขนาด 100 มคก.ต่อโดส รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากลางค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลต่อไป

นั่นหมายความว่า วัคซีนโมเดอร์นา ขนาด 50 มคก. ที่ทาง รจภ. เปิดจอง เป็นวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิ หรือเข็มที่ 3 หรือ 4 ซึ่งต่างจากการให้วัคซีนเข็มที่ 1-2 ที่ใช้ปริมาณโดสละ 100 มคก.ตามเอกสารกำกับยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขึ้นทะเบียนการใช้งานไว้

การประกาศเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม และโมเดอร์นา เพื่อใช้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น ของ รจภ. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นับเป็น “สูตร” วัคซีนเข็มกระตุ้น ที่ยังไม่มีการรับรองหรือเคยถูกประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย ซึ่งมีเฉพาะการใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ เป็นเข็มกระตุ้นภูมิที่ใช้ในไทยขณะนี้

ด้าน ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โพสต์บนเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Anan Jongkaewwattana โดยอ้างอิงงานศึกษาของโมเดอร์นาว่า การใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นที่ใช้โดสต่ำลงคือจาก 100 มคก. เป็น 50 มคก. “มีข้อมูลยืนยันออกมาจาก Moderna ว่าสามารถทำได้” แต่มีข้อจำกัดของข้อมูลคือ การทดสอบนี้มาจากผู้ที่รับวัคซีนโมเดอร์นามาแล้ว 2 เข็ม ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระตุ้นภูมิของผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย หรือไวรัลเวคเตอร์

นักไวรัสวิทยาไบโอเทค ชี้ยังไม่มีข้อมูลการฉีดเป็นเข็มกระตุ้น สำหรับผู้รับวัคซีนเชื้อตาย

เอกสารกำกับยาภาษาไทยเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาของ อย. ระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นา บรรจุปริมาณยาสำหรับฉีดจำนวน 10 โดส โดสละ 0.5 มิลลิลิตร ใน 1 โดส ประกอบด้วย mRNA 100 ไมโครกรัม ระยะห่างระหว่างเข็ม 1 และ 2 อยู่ที่ 28 วัน

 

เกี่ยวกับการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม ที่ใช้เป็นเข็มกระตุ้น ดร.อนันต์ นักไวรัสวิทยาจากไบโอเทค กล่าวว่า เข็มกระตุ้นของโมเดอร์นาที่ใช้โดสต่ำลงจาก 100 ไมโครกรัม เป็น 50 ไมโครกรัม มีข้อมูลยืนยันออกมาจากโมเดอร์นาว่าสามารถทำได้

ดร.อนันต์ อธิบายว่า ค่าแอนติบอดีที่กระตุ้นมาได้ด้วยปริมาณวัคซีนที่ลดลงครึ่งหนึ่ง สามารถพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหลังเข็มสองใหม่ ๆ มาได้ประมาณ 70% รวมถึงผู้สูงอายุด้วย โดยเขาได้อ้างอิงข้อมูลจากโมเดอร์นา ที่แสดงผลของค่า แอนติบอดี (NAb) หลังเข็มสอง 1 เดือน อยู่ที่ 1081 พอผ่านไป 6-8 เดือน ลดลงเหลือ 126 และ ถูกกระตุ้นด้วยเข็มสามปริมาณ 50 ไมโครกรัม หรือ ครึ่งโดส ค่า NAb พุ่งสูงขึ้นมาที่ 1893 และ 1762 ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงว่า การลดโดสครึ่งหนึ่งเป็นเข็มกระตุ้นได้

 

อย่างไรก็ตาม ดร.อนันต์ กล่าวว่า ข้อจำกัดของข้อมูลคือ การทดสอบนี้มาจากผู้ได้วัคซีนโมเดอร์นามา 2 เข็ม ยังไม่มีข้อมูลว่า ผู้ได้วัคซีนรูปแบบอื่นเช่นเชื้อตาย หรือไวรัลเวคเตอร์ จะสามารถถูกกระตุ้นด้วยปริมาณโดสดังกล่าวแล้วภูมิจะกระตุ้นได้มากน้อยอย่างไร คงจึงต้องเก็บข้อมูลต่อไป

นั่นหมายความว่า งานศึกษาของโมเดอร์นา ศึกษาในผู้รับวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม แต่สำหรับวัคซีนเชื้อตายที่ใช้ในไทย อย่าง ซิโนแวค และซิโนฟาร์ม รวมทั้งไวรัลเวคเตอร์ ซึ่งเป็นชนิดของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา หรือซิโนฟาร์ม

อย.สหรัฐฯ เพิ่งรับรองโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug Administration- FDA) มีมติเห็นชอบให้วัคซีนโมเดอร์นาสามารถฉีดเป็นเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่สาม สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะด้านสุขภาพและคนที่มีอาชีพเสี่ยง โดยซีเอ็นเอ็นรายงานว่า มีข้อแนะนำให้ฉีดหลังจากได้เข็ม 2 ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

 

อย่างไรก็ตาม มตินี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปและจะมีข้อแนะนำรายละเอียดคำบ่งใช้การฉีด ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เมื่อซีดีซีอนุมัติแล้วจึงจะสามารถฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้ในสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ไฟเซอร์ ได้รับอนุญาตให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA เช่นเดียวกันโมเดอร์นา ใช้ปริมาณวัคซีน 30 ไมโครกรัม

ในการอนุมัติให้ฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นของ อย.สหรัฐฯ จะใช้ปริมาณวัคซีนเพียง 50 ไมโครกรัม ครึ่งหนึ่งของปริมาณโดสที่ใช้ในเข็ม 1 และ 2

 

ผู้นำเข้ายืนยันโมเดอร์นาเข้าไทยปีนี้ 1.9 ล้านโดส

ความคืบหน้าล่าสุดของวัคซีนโมเดอร์นา เมื่อวันที่ 14 ต.ค. องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนำเข้าโมเดอร์นา

ภญ. สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จากการพูดคุยกับทางโมเดอร์นาล่าสุด ยืนยันว่าสามารถส่งมาให้ได้ภายในเดือน พ.ย. 2564 แน่นอน โดยจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 1-3 แสน โดสทุกสัปดาห์ จนกระทั่งครบ 1.9 ล้านโดส ภายในไตรมาส 4

ส่วนที่เหลืออีก 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

บริษัทซิลลิคฯ ระบุด้วยว่า ได้หาแหล่งผลิตทดแทนจากสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากยุโรป ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอน อย. พิจารณาเอกสาร

ในการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก เนื่องจากวัคซีนโควิดทั่วโลกขณะนี้เป็นการอนุมัติใช้ในภาวะฉุกเฉินจึงต้องจัดซื้อผ่านหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยหน่วยงานหลักคือ องค์การเภสัชกรรม และมีการปลดล็อกเงื่อนไขทางกฎหมายของอีกบางองค์กร ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สรุปหน่วยงาน/องค์กรในไทย ที่จัดซื้อจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับ หน่วยงาน/องค์กร ที่จัดซื้อจัดหาโมเดอร์นาผ่านทางวิธีการต่าง ๆ ข้อมูลจนถึง 17 ต.ค. มีดังนี้

  1. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน อย่างน้อย 5 ล้านโดส

จัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ผ่านตัวแทนผู้นำเข้าคือ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ทาง อภ. ระบุว่ามียอดสั่งจองอย่างไม่เป็นทางการจากโรงพยาบาลเอกชน เข้ามา 9 ล้านโดส ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่จะได้รับจากบริษัทซิลลิคอย่างเป็นทางการในช่วงแรกนี้ 5 ล้านโดส

ในเดือน ก.ค. เช่นเดียวกัน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ระบุว่า ในยอดสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 5 ของสภากาชาด 1 ล้านโดส รวมอยู่ในยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโดส ของโรงพยาบาลเอกชน

ผอ.องค์การเภสัชกรรม ระบุเมื่อ 14 ก.ย. ว่าในส่วนการจัดสรรจำนวนวัคซีนที่บริษัทซิลลิคฯ นำเข้ามาในแต่ละครั้ง องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควตาที่มีการจองเข้ามาเป็นหลัก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาดไทย โดยจะมีการแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าเพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนดเวลาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สั่งจองต่อไป

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า การแบ่งสัดส่วนวัคซีนโมเดอร์นาให้กับผู้ที่สั่งซื้อจะใช้ในสัดส่วน 40% ทุกสถานพยาบาลที่มีการจองเข้ามา ส่วนของประชาชนที่จองกับโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องที่แต่ละโรงพยาบาลจะทำข้อตกลง

  1. สภากาชาดไทย 2 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. สภากาชาดไทย ออกเอกสารชี้แจงการจัดซื้อโมเดอร์นา 1 ล้านโดส หลังถูกพาดพิงว่าค้ำกำไรจากการวัคซีนในการขายต่อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแถลงการณ์ดังกล่าวได้ระบุการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาใน 2 โครงการ จำนวนรวม 2 ล้านโดส ได้แก่ ใช้งบฯ ของสภากาชาดไทย หน่วยงานทางการแพทย์ และ อบจ. ในการจัดซื้อวัคซีนซึ่งจะเริ่มฉีดให้แก่ประชาชนในปี 2564 เป็นต้นไป และอีกโครงการหนึ่ง คือ ใช้งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จะนำไปฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าในปี 2565

ในโครงการแรก สภากาชาดไทย ระบุว่า ได้ประสานกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย ได้ตกลงจะขายวัคซีน จำนวน 1 ล้านโดส ให้แก่สภากาชาดไทย แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อผ่านหน่วยงานของรัฐ คือ อภ. จึงจะขายให้ได้เพราะเป็นนโยบายของบริษัทแม่ในสหรัฐฯ

สภากาชาดไทย ระบุว่า อภ. คิดราคาขายวัคซีนให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 1 ล้านโดส ในราคาโดสละ 1,100 บาท โดยการจัดหาผ่านสภากาชาดไทย 1 ล้านโดส จำแนกได้ดังนี้

  • 100,000 โดส สภากาชาดไทย ใช้งบประมาณตัวเองสั่งซื้อเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยไปบริการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
  • 150,000 โดส สภากาชาดไทย เชิญชวนหน่วยงานทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 12 แห่ง ร่วมซื้อด้วย
  • 750,000 โดส สภากาชาดไทยได้เชิญชวนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัด มาร่วมกับสภากาชาดไทยในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดโดยไม่คิดมูลค่า ปรากฏว่ามี อบจ.จำนวน 38 จังหวัด แสดงความจำนงขอร่วมกับสภากาชาดไทยในการซื้อวัคซีนจำนวน 750,000 โดส จาก อภ. ผ่านสภากาชาดไทย โดยไม่มี อบต.เข้าร่วมโครงการนี้ ทางสภากาชาดฯ ระบุว่า ไม่ได้เป็นการนำวัคซีนมาขายต่อโดยเรียกเก็บเงินค่าวัคซีน กินกว่าราคาโดสละ 1,100 บาท ที่ซื้อผ่าน อภ. แต่อย่างใด

 

ส่วนอีกโครงการ คือ ของบฯ จากรัฐบาล โดยสภากาชาดไทยได้มีหนังสือถึงรัฐบาลขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่สภากาชาดไทย 946 ล้านบาท เพื่อนำไปจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นารุ่นใหม่ ในปี 2565 จำนวน 1 ล้านโดส โดยมีแผนดำเนินงานเพื่อนำวัคซีนมาให้หน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย นำไปฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า

  1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 8 ล้านโดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) แถลงเมื่อ 14 ก.ย. ว่า ได้ร่วมกับ บริษัทแซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ซึ่งเป็นผู้นำเข้าที่จัดหาโมเดอร์นาให้ อภ.จัดหาวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 8 ล้านโดส เพื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในปี 2565

รจภ.ระบุว่า จะจัดสรรวัคซีนผ่านองค์กรนิติบุคคลประเภทต่างๆ ตามนโยบายข้อกำหนดของ รจภ. คาดว่าการจัดส่งครั้งแรกจะส่งมอบได้ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2565 และจะทะยอยส่งจนถึงไตรมาสที่สาม

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ต.ค. รจภ. ได้เปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยใช้วัคซีนซิโนฟาร์มและโมเดอร์นา สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป ซึ่งกำหนดราคาโมเดอร์นา ขนาด 50 ไมโครกรัม ไว้ที่ 555 บาท

แนะนำใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565 โดยฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4 ฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น

  1. โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ รวม 10 ล้านโดส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นหน่วยงานรัฐอีกแห่งที่ปลดล็อกเงื่อนไขทางกฎหมายของตัวเองเพื่อให้สามารถจัดหาวัคซีนและดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์ได้ ภายหลังสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา

 

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ความคืบหน้าเรื่องการจัดหาวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้

  • ร่วมกับ รพ.เอกชน จัดหาและนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา 2 ล้านโดส

รพ.สนามธรรมศาสตร์ ระบุว่า มีการลงนามความร่วมมือเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เอกชนรายนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อนำวัคซีนมากระจายฉีดแก่ประชาชนโดยผ่านระบบโรงพยาบาลเอกชน โดย มธ.จะขอรับบริจาคโมเดอร์นา 1 แสนโดส จากจำนวนทั้งหมด มาเพื่อใช้ฉีดให้กับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการฉีดวัคซีนในส่วนของ มธ.นี้

  • ร่วมกับ รพ.เอกชน จัดหาและนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA (โมเดอร์นา และ ไฟเซอร์ ) 5 ล้านโดส

เป็นความร่วมมือกับ รพ.เอกชน อีกแห่งที่ลงนามไปช่วงปลายเดือน ก.ย. รพ.สนามธรรมศาสตร์ ระบุว่าเอกชนรายนี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัคซีนทั้งหมด โดย รพ.ธรรมศาสตร์ ก็ยังคงจะได้รับบริจาควัคซีนอีกหลายแสนโดสจากจำนวนนี้ มาเพื่อกระจายฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ หากสามารถนำวัคซีนเข้ามาได้สำเร็จ

  • ขอรับบริจาคโมเดอร์นาจากสถาบันวัคซีนในยุโรป 3 ล้านโดส

รพ.สนามธรรมศาสตร์ ระบุว่า ในช่วงต้นเดือน ต.ค. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ติดต่อกับสถาบันวัคซีนของประเทศในยุโรปตะวันออกประเทศหนึ่ง โดยการประสานของภาคเอกชน ด้วยการช่วยอำนวยความสะดวกของสถานทูตไทย เพื่อจะขอรับวัคซีนโมเดอร์นาในลักษณะการบริจาคให้ มธ.จำนวน 3 ล้านโดส

ทั้งนี้ มธ. จะต้องรับผิดชอบการขนส่ง โลจิสติกส์ การดูแลควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านยูโร และขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานและเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่

Tags
ชี้แจงตัวแทนที่จัดหาวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วัคซีนซิโนฟาร์มวัคซีนโมเดอร์นาองค์กรนิติบุคคลองค์การเภสัชกรรมเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเปิดจองวัคซีนทางเลือก

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button