สธ. เปิดสูตรฉีดใหม่ ไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลัก แอสตร้าฯ ฉีดไขว้ไฟเซอร์ ต.ค. นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

สธ. เปิดสูตรฉีดใหม่ ไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลัก แอสตร้าฯ ฉีดไขว้ไฟเซอร์ ต.ค. นี้

 

ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

สูตรแรก : ใช้ในกลุ่มการฉีดวัคซีนหลักของประเทศ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม ซึ่งจะเป็นสูตรหลักของไทยในระยะนี้
แอส
– วัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค และเว้นระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ จากนั้นรับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

 

สูตรที่สอง : ใช้ในกลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม แต่จะแพร่หลายในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากช่วงเวลานั้นจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้าไทย เดือนละ 10 ด้านโดส

– วัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และเว้นระยะห่าง 4 – 12 สัปดาห์จากนั้นรับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนไฟเซอร์

 

 

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ให้เว้นระยะอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังการรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยให้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับวัคซีนยังไม่ถึง 2 สัปดาห์ แล้วไปติดโควิด 19 หรือหายป่วยจากโควิด 19 แล้ว หลังรักษาหายแล้ว 1-3 เดือน ให้คนกลุ่มนี้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือวัคซีนไฟเซอร์

 

แต่สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน 2 เข็ม แต่ยังติดเชื้อ เมื่อหายดีแล้วยังไม่แนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นแต่อย่างใด

 

 

แผนการจัดหาวัคซีนโควิด

ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม จะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

– ซิโนแวค 12 ล้านโดส ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม เดือนละ 6 ล้านโดส

– แอสตร้าเซนเนก้า เดือนกันยายน ตอนแรกจะเข้ามาอย่างน้อย 7 ล้านโดส แต่บริษัทผู้แจ้งว่า อาจเพิ่มจำนวนส่งมอบเป็น 8 ล้านโดส, เดือนตุลาคม 10 ล้านโดส จากนั้นเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม เดือนละ 10 ล้านโดส

– วัคซีนไฟเซอร์ เดือนกันยายน 2 ล้านโดส, เดือนตุลาคม 8 ล้านโดส เดือนพฤศจิกายน และธันวาคมเดือนละ 10 ล้านโดส

แผนที่