ข่าวระยอง

รฟท.เปิดรถเพิ่ม 20 ขบวน ทั่วประเทศ พร้อมมาตรการคุมโควิดเข้ม

รฟท.เปิดรถเพิ่ม 20 ขบวน ทั่วประเทศ พร้อมมาตรการคุมโควิดเข้ม

รถไฟไทยขานรับคลายล็อก เปิดขบวนเพิ่ม 20 เส้นทั่วประเทศ ชี้ปรับต้นทางและปลายทางบางสถานี คุมเข้มโควิดรอบสถานี ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

วันที่ 14 ..2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ดังนั้นทางรฟท.จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน

 

 

ทั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางและปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่างเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 .. เป็นต้นไป โดยสายเหนือจะเพิ่ม 4 ขบวน คือ ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพตะพานหินกรุงเทพ และ ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพลพบุรีกรุงเทพ

ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่ม 4 ขบวนคือ ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ โดยมีการปรับเปลี่ยนต้นทางและปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา และขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย ต่อมาสายใต้เพิ่ม 4 ขบวน คือขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ และขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง

ส่วนสายตะวันออกเพิ่ม 4 ขบวนเช่นกัน คือขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ และ ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ โดยมีการปรับเปลี่ยนต้นทางและปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ

สุดท้ายสายแม่กลองเพิ่ม 4 ขบวน คือขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลองและขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องสแกนแอพพลิเคชัน ‘ไทยชนะ’ ก่อนและหลังการใช้บริการ

Tags
คุมเข้มโควิดรอบสถานีทั่วประเทศไทยประชาชนปรับต้นทางและปลายทางบางสถานีมาตรการเฝ้าระวังมีการอำนวยความสะดวกรถไฟไทยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเปิดขบวนเพิ่ม 20 เส้น

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button