ศูนย์ CTC สรุปภารกิจประจำวันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวันนี้ 214 ราย

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

      🇹🇭 ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดระยอง 🇹🇭
🚑♥️ 🇹🇭 ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดระยอง 🇹🇭
🚑♥️ สรุปภารกิจประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ♥️🚑

📌ภารกิจที่ 1. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
ตามบ้านเรือนผู้ป่วย ส่งจุดคัดกรอง จำนวน 77 คน
📌ภารกิจที่ 2. รับผู้มีความเสี่ยงสูง
ตามบ้านเรือนผู้มีความเสี่ยงสูง ส่ง LQ สวนปาล์ม จำนวน 3 คน
📌ภารกิจที่ 3. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ

รพ.สนามกีฬากลาง ส่ง CI ตะพง จำนวน 3 คน
📌ภารกิจที่ 4. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
รพ.สนามกีฬากลาง ส่ง CI บ้านแลง จำนวน 6 คน
📌ภารกิจที่ 5. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
รพ.สนามกีฬากลาง ส่ง CI โขดใต้ จำนวน 7 คน
📌ภารกิจที่ 6. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
รพ.สนามกีฬากลาง ส่ง CI เชิงเนิน จำนวน 12 คน
📌ภารกิจที่ 7. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
รพ.สนามกีฬากลาง ส่ง CI เคียงทะเล จำนวน 1 คน
📌ภารกิจที่ 8. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
รพ.สนามหวายกรอง ส่ง CI โขดใต้ จำนวน 4 คน
📌ภารกิจที่ 9. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
รพ.สนามชมดาว ส่ง CI ชายตา จำนวน 3 คน
📌ภารกิจที่ 10. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ

รพ.สนามค่ายเจษฎา ส่ง CI โขดใต้ จำนวน 4 คน
📌ภารกิจที่ 11. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อรักษาหาย
รพ.สนามและ CI ต่างๆ ส่งกลับบ้านพัก จำนวน 46 คน
📌ภารกิจที่ 12. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
จุดคัดกรอง ส่งรพ.สนามชมดาว จำนวน 10 คน
📌ภารกิจที่ 13. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
จุดคัดกรอง ส่งรพ.สนามหวายกรอง จำนวน 17 คน
📌ภารกิจที่ 14. รับผู้ป่วยผลติดเชื้อ
จุดคัดกรอง ส่งรพ.สนามกีฬากลาง จำนวน 21 คน

🚑🚑🇹🇭รวมทั้งหมด 214 คน🇹🇭🚑🚑
♥️🇹🇭เราจะดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด🇹🇭♥️ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ♥️🚑

 

แผนที่