ข่าวระยอง

จ.ระยอง จัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วังสามพญา วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จ.ระยอง จัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วังสามพญา วัดละหารไร่

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จัดกิจกรรมพัฒนา

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 มิ.ย.67 ที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา ม.8 วัดละหารไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ‘วังสามพญา’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ทำความสะอาด ทาสีบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำ วังสามพญา ภายใต้โครงการบำรุงรักษา และฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และมีพิธีเปิดป้ายประวัติแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ยังมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ อีกด้วย

สำหรับ วังสามพญาแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 108 แห่งที่มีประเทศ แต่เดิมเป็นวังลึก มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม น้ำใสแลมีความเย็นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากรอบๆ บริเวณมีต้นไม้ประเภทเถาวัลย์ปกคลุมวังนี้ จากการบอกเล่าได้กล่าวว่าในปลายกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เดินทัพผ่านมาทางทุ่งละหารใหญ่และแวะพักไพร่พลช้างม้า ณ บริเวณนี้ เพื่อให้ไพร่พลได้พักผ่อนก่อนเข้าตีเมืองระยอง ในระหว่างที่ไพร่พลพัก พลช้างได้นำช้างศึกลงอาบน้ำบริเวณบึงใหญ่ที่มีน้ำใต้ดินไหลซึมอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้บริเวณบึงเดิมนั้นกว้างใหญ่ขึ้น ภายหลังชาวบ้านจึงเรียกบึงนี้ว่า ‘วังสามพญา’ หมายถึง วังที่ช้างศึกของพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ลงเล่นน้ำนั้นเอง.

 

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button