ข่าวสาร กอ.รมน. ระยอง

กอ.รมน.จังหวัดระยอง

กอ.รมน.จังหวัดระยอง

วันที่ 23 ต.ค.65 เวลา 07.30 น.

จังหวัดระยอง1
น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ ร.น. หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จังหวัดระยอง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์ราชการจ.ระยอง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีฯ
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags
กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.ข่าวระยองผู้นำท้องถิ่นระยอง

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button