ข่าวทั่วไป

หอการค้าโคราช รับฟังความเห็น ปชช.กรณีไม่ทุบสะพานสีมาธานี เพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่

หอการค้าโคราช เปิดรับฟังความคิดเห็น หลัง ก.คมนาคมจ่อไม่ทุบสะพานสีมาธานีทำรถไฟทางคู่ ด้าน ตัวแทนประชาชนยืนยันถ้าอยากให้ปัญหาจบเร็วต้องทำตามเสียงของประชาชน ลั่นดูท่าทีของทางรัฐบาล ขู่เรียกร้อง ครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ใกล้กับโรงแรมสีมาธานี ภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนกว่า 100 คน โดยมีนายประพจน์ ธรรมประทีป เป็นตัวแทนของประชาชนที่ร่วมกันลงชื่อทำหนังสือร้องเรียนมายังหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เรื่องขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณารื้อสะพานสีมาธานีเพื่อยกระดับรถไฟทางคู่ผ่านตัวเมือง หลังจากเกิดความไม่สบายใจจากรายงานข่าวที่ว่าทางกระทรวงคมนาคมจะยังคงยึดแบบโครงการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ ยืนยันที่จะไม่ทุบสะพานสีมาธานี

โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม คณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมา (อจร.นม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทนกระทรวงคมนาคมถึงแนวทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โดยในที่ประชุมได้มีการยกเหตุผลพร้อมกับให้คะแนนกรณีทุบหรือไม่ทุบสะพานสีมาธานี โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือทางด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคะแนนรวมทั้ง 3 หัวข้อนั้นออกมาดังนี้ คือ

กรณีไม่ทุบสะพานได้คะแนน 94.90 คะแนน และทุบสะพานนั้นได้คะแนน 85.80 คะแนน ซึ่งอาจเป็นที่มาของรายงานที่ที่ว่าทางกระทรวงคมนาคมยืนยันที่จะไม่ทุบสะพานสีมาธานี จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่สบายใจจนต้องร่วมกันลงชื่อและส่งหนังสือร้องเรียนไปยังหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ช่วยเป็นตัวแทนของประชาชนในการนำข้อร้องเรียนดังกล่าวส่งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ชาวบ้านทั้งหมดยังคงยืนยันที่จะให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยึดตามมติที่ประชุมเมื่อปี 2562 คือ ทุบสะพานข้ามทางรถไฟสีมาธานีทิ้งและสร้างทางรถไฟยกระดับผ่านเมืองนครราชสีมา พร้อมกับสร้างอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟในบริเวณดังกล่าว

นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ทางกลุ่มประชาชนยังคงยืนยันตามแนวทางมติที่ประชุมเมื่อปี 2562 คือ ให้ทางการรถไฟนั้นรื้อสะพานข้ามทางรถไฟสีมาธานีและทำทางยกระดับผ่านเมืองนครราชสีมา แต่จากกระแสข่าวที่ทางกระทรวงคมนาคมจะยังคงยึดตามแบบโครงการก่อสร้างคือไม่ทุบสะพานข้ามทางรถไฟสีมาธานี ซึ่งตนคิดว่าถ้าดำเนินโครงการตามรูปแบบที่ทางการรถไฟเสนอนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวเมืองนครราชสีมาในระยะยาวซึ่งทำให้แบ่งพื้นที่ตัวเมืองนครราชสีมาออกเป็น 2 ฝั่ง อาจส่งผลในเรื่องของการพัฒนาและขยายเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา รวมไปถึงปัญหาในเรื่องอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างอีกด้วย

ด้าน นายประพจน์ ธรรมประทีป ตัวแทนประชาชน กล่าวว่า ยืนยันว่าตนและชาวบ้านไม่มีเจตนาที่จะขัดขวางโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ กลับอยากขอบคุณรัฐบาลด้วยซ้ำที่ช่วยนำความเจริญมาสู่โคราช แต่อยากให้ทางกระทรวงคมนาคม และทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ตามมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ได้มีมติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แบบยกระดับ ตั้งแต่บริเวณทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตลอดจนมาถึงสถานีรถไฟจิระ

พร้อมกับได้มีการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งได้มีการออกแบบรูปแบบการจราจรไว้หมดแล้ว รวมไปถึงข้อดีข้อเสียเอาไว้แล้วด้วย แต่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกลับมายืนยันที่จะให้แบบโครงการก่อสร้างแบบที่ 3 คือ ทางรถไฟยกระดับลอดสะพานสีมาธานี ทำให้สร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากนี้ไปต้องรอดูท่าทีของทางกระทรวงคมนาคม และทางรัฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร เพื่อที่จะให้ปัญหาทุกอย่างจบได้เร็วก่อนที่ ครม.สัญจรจะมาจัดที่โคราช ซึ่งในเวลานั้นมาถึงประชาชนอาจจะเดินทางเข้าไปเรียกร้องต่อคณะรัฐมนตรีก็เป็นได้.

Tags
การรถไฟแห่งประเทศไทยนครราชสีมาสะพานสีมาธานีหอการค้าโคราชโครงการรถไฟทางคู่ 2567

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button