ข่าวทั่วไป

เช็กรายละเอียดโบราณวัตถุจากสหรัฐฯก่อนคืนไทย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ความคืบหน้าในการดำเนินการส่งคืนโบราณวัตถุ ประติมากรรมสำริด 2 รายการ ได้แก่ พระศิวะ หรือ “โกลเด้นบอย” และสตรีนั่งพนมมือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 900-1,000 ปี จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน สหรัฐอเมริกา มายังประเทศไทย ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ประสานงานรายละเอียดขั้นตอนในการส่งคืนโบราณวัตถุทั้ง 2 รายการ ผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยทางสหรัฐอเมริกา จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด พร้อมกันนี้ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยไปเยือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน และร่วมในพิธีรับมอบด้วย

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดในการส่งคืนโบราณวัตถุทั้ง 2 รายการดังกล่าวให้ฝ่ายไทยพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้ง ก่อนที่จะมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ และเมื่อมาถึงประเทศไทย ทางการไทยจะจัดพิธีรับมอบอีกครั้ง ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนพฤษภาคม 2567 จากนั้นจะนำโบราณวัตถุมาจัดแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของประติมากรรมชิ้นสำคัญนี้ด้วย ทั้งนี้ วธ.ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ กลับคืนสู่ประเทศไทย เพราะถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ กำลังดำเนินการเร่งติดตามโบราณวัตถุจากเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของสหรัฐ อเมริกา ได้แก่ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) กรุงเทพฯ โดยดำเนินการตามช่องทางทางการทูต เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน.

 

Tags
ประติมากรรมพระศิวะสำริดกะไหล่ทองส่งคืนเทวรูปเทวรูปเทวรูปโบราณโบราณวัตถุล้ำค่า

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button