ข่าวทั่วไป

กรมควบคุมมลพิษผนึก กรอ. ร่วมจัดการมลพิษทุกด้าน

น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ได้หารือกับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในทุกด้าน โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีความเห็นร่วมกันดำเนินงานในประเด็นต่างๆดังนี้ แผนการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (ระบบ PRTR) ของโรงงาน การกำหนดผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 73 และการใช้ข้อมูลจากระบบการรายงานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานของ กรอ. เพื่อการรายงานข้อมูล ภายใต้มาตรา 80 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 การกำหนดค่าควบคุมก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์จากโรงงานผลิตเส้นใย และนำร่องระบบตรวจวัดกลิ่นอัตโนมัติมาใช้ จัดทำข้อเสนอแนวทางการขอใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและกองทุนน้ำบาดาลเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนที่จำเป็น ระหว่างรอกระบวนการฟ้องร้อง ร่วมกันตรวจสอบเชิงป้องกันโรงงานที่มีความเสี่ยงมลพิษ 22 ประเภท ปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อให้โรงงานประเภท 105 รองรับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน การกำหนดแนวทางการควบคุมของเสียพลาสติก แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว จากการนำเข้า-ส่งออกและการออกมาตรการและระเบียบเพื่อจัดการซากรถยนต์.

 

Tags
กรมควบคุมมลพิษของเสียจากโรงงานน้ำเสียมลพิษแห้ปัญหามลพิษ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button