ข่าวทั่วไป

เช็กเลยพื้นที่ไหนบ้าง การประปาฯ แจ้งคืนวันที่ 5-6 ก.พ. 67 น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล

 

เตรียมสำรองน้ำกันไว้เลย การประปาฯ แจ้งคืนวันที่ 5-6 ก.พ. 67 น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล หลายพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.

วันที่ 2 ก.พ. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ การประปานครหลวง หรือ กปน. ประกาศแจ้งคืนวันที่ 5-6 ก.พ. 67 น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล หลายพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ดังนี้

วันที่ 5 ก.พ. 67 เวลา 22.00-05.00 น. 

เนื่องจาก ต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนลาซาล (ซอยสุขุมวิท 105) ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 101/1 ถึงซอย 107
• ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 62/1 ถึงซอย 72
• ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 33
• ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 48
• ถนนศรีนครินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีอุดม ถึงแยกตัดถนนแบริ่ง
• ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 71
• ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 60
• ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 23
• ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 32
• ถนนศิครินทร์

วันที่ 6 ก.พ. 67 เวลา 22.00-05.00 น.

มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก และถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่งผลกระทบน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนนครอินทร์ ถึงถนนทางเข้าวัดลาดปลาดุก
• ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา และตั้งแต่ซอยวัดคงคา ถึงเทศบาลบางม่วง
• ถนนบางม่วง-บางคูลัด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา
• ถนน รพช.นบ.4002 (บ้านบางโค-บ้านกำนันสมจิตร ซอยประชาอุทิศ) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา
• ถนนโยธาธิการ นบ.2031 (สายแก้วอินทร์) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ
• ซอยวัดเสาธงหิน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงวัดเสาธงหิน
• ถนนโยธาธิการ นบ.2014 (แยก ทล.หมายเลข 340-วัดสังวรพิมลไพบูลย์) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงวัดปรางค์หลวง
• ถนนโยธาธิการ นบ.2034 (ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา
• หมู่บ้านพระปิ่น 3 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่บ้านบัวทอง ซอยท่าอิฐ
• ซอยไทรม้าเหนือ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองอ้อมนนท์
• ซอยไทรม้า ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองอ้อมนนท์
• ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ถึงสะพานพระนั่งเกล้า
• ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางพลู ถึงหมู่บ้านอักษรา
• ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองบางบัวทอง

นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย และถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย กระทบน้ำประปาในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ถึงแยกวัดไทรใหญ่
• ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ถึงแยกตัดถนนฤชุพันธ์
• ถนนทางหลวงหมายเลข 346

Tags
น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหล 5-5 ก.พ. 67 นี้น้ำไหลอ่อนสำรองน้ำ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button