ข่าวทั่วไป

กรมทางหลวงเปิดรับฟังความเห็นเอกชน ก่อนเปิดประมูลมอเตอร์เวย์ 82

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยภายหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวนร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้วสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ระยะทาง 24.7 กิโลเมตร ว่าโครงการดังกล่าวมีสัญญาสัมปทาน 32 ปี มูลค่าวงเงิน 15,724 ล้านบาท แบ่งเป็นค่างาน O&M วงเงิน 14,687 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี และค่าก่อสร้างงานระบบ วงเงิน 1,037 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะนำความคิดเห็นของภาคเอกชนไปประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน (RFP) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ร่วมลงทุน ปี 2562 (PPP) และตามแผนจะเปิดประมูลภายใน เม.ย.67 และเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอภายใน 3-4 เดือนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี 67

“คาดว่าจะลงนามสัญญากับเอกชนและเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในต้นปี 68 ก่อนที่จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 69 ขณะที่การก่อสร้างด้านงานโยธา ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้า 88% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 67 ส่วนช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.35 กม. มีความคืบหน้า 39% โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จภายในปี 68 และมีแผนจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรี โดยไม่จัดเก็บค่าผ่านทางจนกว่าการดำเนินการ O&M จะแล้วเสร็จ โดยแบบการก่อสร้างจะเป็นทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวงถนนพระราม 2 ขนาด 6 ช่องจราจร ทิศทางละ 3 ช่องจราจร มีจุดขึ้นลง 4 แห่ง คือด่านมหาชัย ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว.

 

Tags
กรมทางหลวงข่าวปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาลรับฟังความคิดเห็นโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button