ข่าวทั่วไป

กรมการแพทย์ฯชวนคัดเลือกเป็นสมุนไพรคุณภาพ PHP

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร Premium Herbal Products หรือ PHP มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตั้งแต่รายเล็ก รายใหญ่ จนถึง ระดับอุตสาหกรรมส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมคัดเลือกมาที่กรมเข้าสู่ปีที่ 7 ความคาดหวังการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีสมุนไพรคุณภาพและเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์

ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ผ่านการคัดเลือกกับกรมกว่า 1,000 รายการ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร & เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ภายนอก เมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ PHP จะมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล เพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ผ่านการออกนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร PHP ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธ.ค.2566-31 ม.ค.2567 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.2567 สอบถามสายด่วน 06-3267-4154 หรือดูที่ www.facebook.com/dtam.moph

 

Tags
Premium Herbal Productsกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรสมุนไพร

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button