ข่าวทั่วไป

บางขุนเทียน-บ้านแพ้วคืบ ทล.รับฟังมอเตอร์เวย์ M82 ขายซอง เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.67 ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ว่า วันนี้จะเป็นการเสนอข้อมูลให้เอกชนรับทราบถึงขอบเขตงานจะต้องทำอะไรบ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ เงื่อนไข ระยะเวลาการก่อสร้างฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนเพื่อนำมาประกอบในการจัดทำร่างเอกสาร RFP ฉบับสมบูรณ์

รองอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กรมทางหลวงกำหนดจะออกประกาศเชิญเอกชนพร้อมขายเอกสารประกวดราคาในช่วงเดือน เม.ย. 2567 หลังจากนั้นจะให้เวลาเอกชนทำข้อเสนอ 4 เดือน กำหนดยื่นข้อเสนอภายในเดือน ส.ค.2567 โดยใช้เวลาประเมินข้อเสนอ 2 เดือน (เดือน ก.ย.-ต.ค.2567) จากนั้นจะเจรจาร่างสัญญาคาดว่าจะแล้วเสร็จสรุปผลการคัดเลือกได้ปลายปี 2567 และลงนามสัญญาร่วมลงทุนต้นปี 2568 มีเป้าหมายเปิดให้บริการปลายปี 2569 หรือต้นปี 2570 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณจราจรในปีแรกที่เปิดให้บริการอยู่ที่ 22.52 ล้านคัน รายได้ 1,272.71 ล้านบาท โดยประเมินตลอดระยะเวลา 30 ปี จะมีปริมาณจราจรรวม 1,548.54 ล้านคัน มีรายได้ค่าผ่านทางรวม 116,954.15 ล้านบาท

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ สาย 82 ระยะทาง 24.7 กม. มีมูลค่า 46,144.47 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา กรมทางหลวงรับผิดชอบวงเงิน 30,420.35 ล้านบาท ส่วนค่าก่อสร้างงานระบบและบำรุงรักษาหรือ O&M มูลค่ารวมประมาณ 15,724.12 ล้านบาท เอกชนจะลงทุน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการออกแบบและก่อสร้างงานระบบ วงเงินประมาณ 1,037.12 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี ระยะที่ 2 เป็นการดำเนินงานและบำรุงรักษา วงเงินประมาณ 14,687 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี โดยใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ทั้งนี้โครงการนี้ ใช้รูปแบบ B-T-O หลังก่อสร้างติดตั้งระบบเสร็จแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของกรมทางหลวง โดยเอกชนมีหน้าที่จัดเก็บค่าผ่านทางส่งให้กรมทางหลวง และรับผิดชอบซ่อมบำรุงเส้นทางตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยกรมทางหลวงจะจ่ายคืนค่าลงทุนระบบให้เอกชน ภายในระยะเวลา 10 ปี และจ่ายค่าดำเนินการตลอด 30 ปี

ทั้งนี้โครงการมอเตอร์เวย์สาย 82 ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว จะแล้วเสร็จปี 2568 จะเปิดใช้ได้โดยไม่เก็บค่าผ่านทางไปจนกว่าการติดตั้งระบบ O&M จะแล้วเสร็จในปลายปี 2569 หรือต้นปี 2570 ส่วนช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย แล้วเสร็จปลายปีนี้จะเปิดให้บริการก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างพิจารณา.

 

Tags
กรมทางหลวงทางหลวงพิเศษหมายเลข 82ประกวดราคามอเตอร์เวย์ สาย 82

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button