ข่าวทั่วไป

อพวช.พบ 5 พันธุ์สัตว์ 1 พืชชนิดใหม่ของโลก “ดอกดินไข่ปลา-แมลงหางหนีบ-มดท็อป”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM แถลงข่าว “การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์ชนิดใหม่ของโลก” ว่า ทีมนักวิจัย NSM ได้ค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก 5 ชนิด ได้แก่ 1.แมลงหางหนีบเดินดงเมืองเหนือ ถูกค้นพบบนที่สูงทางภาคเหนือใน จ.เชียงใหม่ 2.แมลงหางหนีบเดินดงเมืองจันท์ พบที่ จ.จันทบุรี 3.แมลงหางหนีบเดินดงสยาม พบที่อ.ปัว จ.น่าน ทั้ง 3 ชนิดเป็นแมลงหางหนีบที่ไม่มีปีก จึงบินไม่ได้ แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆที่มีปีกบินสามารถบินได้ ตัวสีน้ำตาลถึงน้ำตาลดำ อวัยวะเพศผู้ ค่อนข้างยาวกว่ากว้าง

ล่าสุดเดือน ม.ค.2567 ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง จากสำนัก วิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM ร่วมกับ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง กรมอุทยานฯ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้ค้นพบและตั้งชื่อมดชนิดใหม่ 2 ชนิดในสกุล Plagiolepis ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวารสาร Fae Eastern Entomologist ฉบับที่ 492 หน้าที่ 1-14 เป็นฉบับแรกและเรื่องแรกของวารสารที่ตีพิมพ์ในปี 2567 ได้แก่ มดชมภูพวง จากประเทศไทยและ สปป.ลาว เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ.ดร.นรินทร์ ชมภูพวง อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตร ศาสตร์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าทีมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพแขวงจำปาสัก สปป.ลาว และมดท็อปเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีต รมว. ทรัพยากรฯ และครอบครัวผู้สนับสนุนวงการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ทั้งสองชนิดมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันคือหัวมีร่อง และลำตัวมีขนยาว แต่แตกต่างกันที่อกของมดท็อป มีผิวที่หยาบกว่ามดชมภูพวง

ผอ.NSM กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ค้นพบ “ดอกดินไข่ปลา” ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia subglobosa Noppornch. & Jenjitt. เป็นพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) สกุลเปราะหอม (Kaempferia L.) ได้รับการบรรยายลักษณะทาง สัณฐานวิทยา และระบุให้เป็น “ดอกดินสกุลเปราะชนิดใหม่ของโลก” โดย ดร.ณัฐพล นพพรเจริญกุล จากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM ร่วมกับ ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล อาจารย์ภาควิชาพฤกษ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤกษศาสตร์นานาชาติ Blumea-Biodi versity, Evolution and Biogeography of Plants (Q2) ปี 2567 ฉบับที่ 69 วันที่ 18 ม.ค.2567 ดอกดินไข่ปลาเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย (endemic to Thailand) ปัจจุบันพบกระจายพันธุ์ที่ อ.บ้านตาก และ อ.สามเงา จ.ตาก เท่านั้น.

 

Tags
NSMดอกดินไข่ปลาพืชชนิดใหม่ของโลกมอท็อปสัตว์ชนิดใหม่ของโลกอพวช.

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button