ข่าวทั่วไป

ป่อเต็กตึ๊ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ช่วยไม่หยุด “ป่อเต็กตึ๊ง” ร่วมมูลนิธิเซิ่งหมู่และ 14 จังหวัดใต้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2567 นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายธีระ วงศ์ชัยศรี รองประธานมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก และตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันเดินทางมายังสำนักงานมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก ที่ทำงานเทศบาลตำบลแว้ง และที่ว่าการอำเภอสุคิริน เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือ กรณีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลัง รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด

ซึ่งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 3 จุด 3 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 2,500 ชุด มอบเงินกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 46 หลัง หลังละ 1 หมื่นบาท และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 13 ราย รายละ 20,000 บาท โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลด แม้ในช่วงที่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในสภาวะน้ำหลาก ทางมูลนิธิฯ ทั้ง 3 หน่วยงาน ก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เดินทางมาให้การช่วยเหลือในการสนับสนุนทางการ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีเสมอมา โดยเปรียบประชาชนเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน ยามตกทุกข์ได้ยากเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

Tags
ป่อเต็กต฿๊งผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสุไหงโก-ลก

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button