ข่าวทั่วไป

กสก.ดัน 3 ถั่วลิสงพันธุ์ดี ฝันไกลไปถึงศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์

“การผลิตถั่วลิสงในประเทศไทยไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคและใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เราต้องนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศปีละกว่า 8.9 หมื่นตัน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืชเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ จึงได้ขอรับการสนับสนุนถั่วลิสงพันธุ์ดี ที่ผ่านการศึกษาวิจัยและรับรองพันธุ์จากหน่วยงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 380 กิโลกรัม ทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1, ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 และ ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20”

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) บอกว่า ถั่วลิสงทั้ง 3 สายพันธุ์ที่ได้การสนับสนุนจะถูกนำมาขยายผลผ่านโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ดี ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

โดยในระยะแรกนี้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงคุณภาพให้ได้ 3,800 กิโลกรัม เพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิต และจุดเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลถึงความโดดเด่นของถั่วลิสงทั้ง 3 พันธุ์ว่ามีความต้านทานโรคใบไหม้ รวมถึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ประมาณ 100-120 วันหลังงอก และให้ผลผลิตสูง ประมาณไร่ละ 340-400 กิโลกรัม

ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 มีจุดเด่นสำคัญคือ ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคยอดไหม้ คุณภาพเมล็ดเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมแปรรูป และสามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 มีจุดเด่นสำคัญคือ ให้ผลผลิตสูง ทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ย เก็บเกี่ยวง่าย เปลือกฝักมีลาย เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูง ต้านทานโรคยอดไหม้ ผลผลิตเหมาะกับการแปรรูปเป็นขนมอบกรอบตามมาตรฐานโรงงาน

ส่วน พันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 มีจุดเด่นสำคัญคือ ให้ผลผลิตสูง มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีการปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบ ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานการแปรรูปถั่วเคลือบ

“จากปัญหาเมล็ดพันธุ์ดีที่ยังขาดแคลนในประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล (Seed Hub) ที่มีความพร้อมทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศ และก้าวสู่ต่างประเทศได้ในอนาคต โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนให้ส่งเสริมการปลูกเป็นพืชหลังนา ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และช่วยตัดวงจรโรคและแมลงในนาข้าวอีกด้วย นายรพีทัศน์ กล่าว.

 

Tags
ถั่วลิสงผลิตถั่วลิสงเกษตรเมล็ดพันะุ์ถั่วลิสง

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button