ข่าวทั่วไป

ปลื้ม NSM คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อพวช.เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566 จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผศ.ดร.รวิน เปิดเผยว่า รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน NSM ทุกคน ที่ต่างทุ่มเททำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม เพื่อหวังจะให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ NSM มุ่งมั่นทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมต่อไป โดย NSM ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกิจกรรม CSR ที่มุ่งทำประโยชน์ให้กับสังคมในหลากหลายรูปแบบ โดยการนำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนในที่ห่างไกลหรือขาดโอกาส ได้แก่ โครงการวิทยาศาสตร์ต้านภัยยาเสพติด ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาต่อยอดเป็น “พลังสร้างสรรค์” และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนไปสู่อนาคตที่ดี.

 

Tags
NSEรางวัลวิสาหกิจดีเด่นองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button