ข่าวทั่วไป

มทร.ธัญบุรี คุณภาพศึกษาเด่นติด 1 ใน 8 ของเอเชีย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า THE Awards Asia 2024 ได้ประกาศรางวัลในรอบ Final ผ่านทางเว็บไซต์ https://theawardsasia.com/2024  ให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดำเนินการในโครงการที่โดดเด่นและเป็นผู้นำในแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 10 หมวดหลักด้วยกัน ซึ่ง มทร.ธัญบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่า มทร.ธัญบุรีติดอันดับ 1 ใน 8 ของหมวดกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี -Teaching and Learning Strategy of the Year จาก THE Awards Asia 2024 โดยได้ส่งผลงานในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมทักษะดิจิทัลของนักศึกษา ที่มุ่งเน้นในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้วางนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ภายใต้แผนพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจที่ มทร.ธัญบุรี ติดอันดับคุณภาพการศึกษา 1 ใน 8 ของทวีปเอเชีย และจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา

ด้าน รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีหลักสูตรคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเป็นภาคบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน และโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2558 จากรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้อัตราการสอบผ่านของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 53.74% เป็น 86.78% ทำให้ได้รับการรับรองที่เร็วขึ้น ทั้งยังสร้างการยอมรับจากนายจ้างและได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1,000-2,000 บาท.

 

Tags
THE Awards Asia 2024คุณภาพการศึกษามทร. ธัญบุรีสมหมาย ผิวสอาด

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button