ข่าวทั่วไป

รัฐบาล ห่วง นร.-ครู PM 2.5 เกินมาตรฐาน ปรับการเรียนการสอนตามเหมาะสม

รัฐบาล ห่วงสุขภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ย้ำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่น เคร่งครัด ปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามเหมาะสม

วันนี้ 2 ก.พ. 67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

นายคารม กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกหนังสือกำชับ มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ลดการทำกิจกรรมนอกอาคาร ในกรณีที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ (สีเหลือง) งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในกรณีที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และมีผลกระต่อสุขภาพ (สีแดง)

“สถานศึกษาต้องติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่เสมอ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรายงานคุณภาพอากาศ การคาดการณ์คุณภาพอากาศ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4Thai รวมทั้งเฝ้าระวังอันตรายจากฝุ่นที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็ก” นายคารม ย้ำ…

 

Tags
กระทรวงศึกษาธิการค่าฝุ่น pm2.5บุคลากรทางการศึกษาฝุ่น PM2.5

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button