ข่าวทั่วไป

แนะอย่านั่งสั่งงานบนหอคอยงาช้าง องคมนตรีชี้คนทำลายชาติมักเริ่มที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมโครงการพัฒนางานและระบบบริหารจัดการด้านการ บริหารงานบุคคลภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ภายใต้แนวคิดผู้บริหารยุคใหม่ภูมิใจประวัติศาสตร์ ว่า ขอฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องพยายามเดินสำรวจโรงเรียนของตัวเอง ดูทั้งความสุข ความทุกข์ ของนักเรียนและครู เพื่อจะดูว่าสภาพปัญหาภายในโรงเรียนของเราเป็นอย่างไร อย่าเป็นผู้บริหารที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างและคอยสั่งการเพียงอย่างเดียว เมื่อเร็วๆนี้ผมลงไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งหนึ่ง โดยได้ลองสอบถาม ผู้บริหาร ครู และนักเรียนถึงปัญหาต่างๆ และการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน ทุกคนตอบคำถามได้หมด จึงชื่นชมที่บริหารงานได้ดีมาก ขอให้ทุกคนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เพราะคน ที่มุ่งทำลายชาติจะมุ่งมาที่การศึกษา เราต้องมีรากเหง้าที่ดีมีความเป็นไทยจะไม่ทำลายชาติพันธุ์ของตัวเอง และขอให้ครูได้ปลุกเด็กไทยภูมิใจในภาษา สืบสานวัฒนธรรมไว้ สังคมเราเป็นพหุวัฒนธรรม ไม่กลืนชาติ

ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สศศ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักและศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง นำความรู้สู่นักเรียนให้ภูมิใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ในปีการศึกษา 2568 ครูจะได้อุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอน ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำคอนเทนต์บรรจุไว้ในแท็บเล็ตที่จะแจกครูและนักเรียนแล้ว จะมีแพลตฟอร์มการออกข้อสอบ ตรวจการบ้านนักเรียนได้ และเป็นตัวช่วยให้ครูได้ทราบว่านักเรียนของตัวเองมีจุดอ่อนในการเรียนวิชาไหนและไปเติมทักษะได้ และระบบการใช้งานจะมีการออนไลน์ตลอดการสอน ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามาก

 

Tags
ครูนักเรียนประวัติศาสตร์ไทยผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีแจกแท็บเล็ต

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button