ข่าวทั่วไป

รพ.บางสะพานน้อย เปิดมินิธัญญารักษ์ ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด

รองนายแพทย์สาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ และนายอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมเปิด “มินิธัญญารักษ์ รพ.บางสะพานน้อย” ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด แห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 11.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ตึกผู้ป่วนใน รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย น.พ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพานน้อย พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา ผกก.สภ.บางสะพานน้อย นายดำรงศักดิ์ เชื้อแถว สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย น.ส.กรินต์อร พุทธา พยาบาลวิชาชีพชำนาณการ ผู้รับชอบงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.บางสะพานน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีเปิดมินิธัญญารักษ์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพานน้อย กล่าวว่า ด้วยนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายเร่งด่วน Quick Win 100 วัน ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด กำหนดเป้าหมายให้จัดตั้งและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลชุมชนตามรูปแบบ “มินิธัญญารักษ์” ดังนั้น โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จึงได้ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ด้านจิตเวชและยาเสพติด โดยเปิดให้บริการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลชุมชนตามรูปแบบ มินิธัญญารักษ์ ณ หอผู้ป่วยใน  ได้มีรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดระยะประคับประคองระยะกลาง (Intermediate case) แบบผู้ป่วยใน มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 5 เตียง เป็นเพศชาย

โดยมีเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยดังนี้ รับผู้ป่วยอาการคงที่ ไม่มีอาการจิตเวช ผู้ป่วยที่กลับจาก รพ.สถาบันกัลยาราชนครินทร์ รับผู้ป่วยที่เคยบำบัดแบบ OPD (Matrix program) ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ผู้ป่วยหรือญาติต้องบำบัดแบบ (Intermediate case) ระยะเวลาในการบำบัดแบบประคับประคองระยะกลาง (Intermediate case) มีระยะเวลา จำนวน 15-30 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดปลอดภัยจากภาวะถอนพิษยา โรคแทรกซ้อนทางด้านร่างกาย/จิตเวช สร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยใหม่อยู่ในกระบวนการบำบัดอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมผู้ใช้ยาและสารเสพติด ครอบครัว และชุมชน เข้าสู่การฟื้นฟูระยะยาว (Long term Care)

ด้าน นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวว่า การจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ เป็นประเด็นมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win 100 วัน) ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เสพสารเสพติดในด้านส่งเสริม ป้องกัน การรักษาพยาบาล และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่จำเป็นต้องดูแลระยะยาว เพื่อที่จะเข้าถึงบริการได้สะดวก ลดระยะเวลาการกลับไปเสพซ้ำได้นานขึ้น รวมถึงปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด ให้ครอบครัวและชุมชนได้เตรียมความพร้อม มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับสู่บ้านและชุมชน

 

Tags
ฟื้นฟูผู้เสพตาเสพติดมินิธัญญารัตน์รพ. บางสะพานน้อยศูนย์ฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button