ข่าวทั่วไป

กรมที่ดินเตือน “เคลือบโฉนดที่ดิน” เท่ากับชำรุด พร้อมแนะวิธีเก็บรักษา

กรมที่ดิน เตือนเคลือบโฉนดที่ดิน เท่ากับชำรุด พร้อมแนะเก็บรักษา ควรหาซองพลาสติกมาใส่แทน เพื่อป้องกันความเสียหาย

วันที่ 10 มกราคม 2567 มีรายงานว่า แฟนเพจ กรมที่ดิน Fanpage เตือนประชาชนกรณีเคลือบโฉนดที่ดิน…เท่ากับชำรุด โดยระบุว่า การเคลือบโฉนดที่ดิน การเคลือบจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดิน

ใบแทนโฉนดที่ดินชำรุด พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่า ใบแทน กำกับไว้ ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประการ

คำแนะนำ

1. ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปเคลือบ เนื่องจากหากมีความประสงค์จะทำนิติกรรมในโฉนดที่ดิน จะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นใหม่

2. ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดิน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด

3. กรณีมีข้อสงสัย สามารถถามไปยังกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

 

Tags
กรมที่ดินเคลือบโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินชำรุดใบแทนใบแทนโฉนดที่ดิน

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button