ข่าวทั่วไป

ลุย “ซอฟต์พาวเวอร์” ไทยขวัญใจโลก นายกฯสั่งพร้อมทุกองคาพยพ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ทั้ง 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาเฟสติวัล สาขาท่องเที่ยว สาขาอาหาร สาขาศิลปะ สาขาออกแบบ สาขากีฬา สาขาดนตรี สาขาหนังสือ สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ สาขาแฟชั่น และสาขาเกม โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป ขณะเดียวกัน ได้เห็นชอบให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

“ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการ งาน MahaSongkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยนายกรัฐมนตรี ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถ เครื่องบิน ที่พัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยให้คณะทำงานไปหารือกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีการตั้งไว้จำนวนมาก ขอให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ”

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ 3 เทศกาล ในวงเงิน 3 ล้านบาท โดยมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณา และมอบสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

“นายกฯกล่าวในที่ประชุมด้วยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทั้ง 11 ด้านต่างๆ ซึ่งในระยะแรกเริ่ม ต้องการผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น”.

 

Tags
ซอฟต์พาวเวอร์มหาสงกรานต์ 2567สงกรานต์สงกรานต์ 2567อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button