ข่าวทั่วไป

ยลโฉมโบราณวัตถุ “โกลเดน บอย” พ.ค.นี้ สั่งเร่งรัดตามคืนไทยอีกเพียบ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ว่า ตามที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน สหรัฐอเมริกา ประสงค์ส่งคืนประติมากรรมสำริด 2 รายการกลับประเทศไทย ได้แก่ พระศิวะและสตรีนั่งพนมมือ จึงหารือถึงแนวทางการรับมอบกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และ กรมสารนิเทศ ประสานและเตรียมพิธีการรับมอบในสหรัฐอเมริกา และเมื่อถึงประเทศไทยแล้วคาดว่า ภายในเดือน พ.ค.นี้ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรทำการตรวจสอบ และจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมความงามของโบราณวัตถุดังกล่าวทันที

รมว.วัฒนธรรมกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้เร่งรัดให้ติดตามความคืบหน้าการทวงคืนโบราณวัตถุอีก 35 รายการ ได้แก่ ประติมากรรม 32 รายการ พระพุทธรูปยืนเหนือพนัสบดีจากเมืองโบราณซับจำปา จ.ลพบุรี 1 รายการ ใบเสมาจากเมืองโบราณ ฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ 2 รายการ และยังมีโบราณวัตถุที่จะติดตามเพิ่มเติมอีก 2 รายการ เช่น เศียรพระพุทธรูปทวารวดี จากสาธารณรัฐเยอรมนี และประติมากรรมปูนปั้น ศิลปะสุโขทัย จากประเทศเบลเยียม นอกจากนี้ ให้ประสานขอรับคืนเครื่องมือหินชุดสำคัญของไทยที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยาพีบอดี้ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประสานติดตามโบราณวัตถุที่ The National Gallery of Australia และตรวจสอบเพื่อดำเนินการส่งคืนกลับสู่ประเทศ ไทย จำนวน 11 รายการด้วย

“ส่วนโบราณวัตถุที่มีประวัติพบที่เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์นั้น คณะกรรมการมีมติให้ติดตามคืนจำนวน 7 รายการ โดยให้ศึกษาด้านวิชาการ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน Homeland Security Investigation เร่งรัดการดำเนินงานกลับคืนสู่ประเทศไทยให้เร็วขึ้น พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการสืบค้นโบราณวัตถุของไทยเพื่อติดตามกลับคืน ซึ่งใช้ประกอบเป็นข้อมูลสำคัญในการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกสำหรับโบราณสถานในพื้นที่อื่นต่อไปด้วย” นายเสริมศักดิ์กล่าว.

 

Tags
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทันเมืองโบราณศรีเทพโกลเดน บอยโบราณโบราณวัตถุโบราณวัตถุของไทย

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button