ข่าวทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการระดมขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า อยากให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพผู้เรียนและผู้สอนของหน่วยงานในสังกัดอย่างจริงจัง รวมถึงเน้นย้ำมาตรการในการติดตามประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หากการดำเนินการเป็นไปในทิศทางที่ดีให้ทำอย่างต่อเนื่อง แต่หากเกิดปัญหาให้นำมาปรับรูปแบบและวิธีการ พร้อมรีบแจ้งไปยังฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อจะได้จัดการในส่วน ของการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ล่วงหน้า นอกจากนี้ ได้รับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ. อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงนามความร่วมมือร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดอบรมออนไลน์กับครูโรงเรียนเอกชน มีการให้ความรู้ถึงปัญหาและสถานการณ์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรพัฒนานักจิตวิทยาทั้ง 245 เขต เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน เป็นต้น.

 

Tags
ข่าววันนี้นโยบายด้านสุขภาพนโยบายด้านสุขภาพ โรงเรียนศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button