อนุมัติงบฯบัตรทองดัน 8 สิทธิใหม่ปี 68

10 มกราคม 2567
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม สปสช.มีมติเห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 230,750 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับยา/วัคซีน/เวชภัณฑ์/อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปี 2568 จำนวน 1,1612.95 ล้านบาท หลังจากนี้ จะนำเสนอ ครม. และเข้าสู่กระบวนการ พ.ร.บ.งบ ประมาณปี 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ ข้อเสนองบประมาณ 2568 วงเงินจำนวน 230,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวน 13,121.87 ล้านบาท หรือ 6% แบ่งเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 162,660.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% เงินเดือนบุคลากรสาธารณสุข 68,089.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% อัตราค่าเหมาจ่ายรายหัว 3,720.99 บาท/ประชากร เพิ่มขึ้น 7.2% ขณะที่สิทธิประโยชน์ใหม่ที่จะเสนอในปี 2568 มี 8 รายการ ได้แก่ 1.สายด่วนมิตรภาพบําบัด 2.สายด่วนวัยรุ่น 3.ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตเวช 4.บริการด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ 5.คัดกรองวัณโรคระยะแฝง 6.บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี ทุกรายหรือกลุ่มเสี่ยงสูงด้วย วิธี Mammogram/Ultrasound 7.การคัดกรอง ซิฟิลิสในเยาวชน-วัยรุ่น/ผู้ต้องขังและผู้ที่มีพฤติ กรรมเสี่ยง และ 8.บริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงสุด ใช้งบประมาณ 500.88 ล้านบาท.

 

แผนที่