ข่าวทั่วไป

รมว.ศึกษาธิการตั้ง “ธนากร” นั่งอธิบดี สกร.คนแรก

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 9 คน ดังนี้ 1.นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) 2. นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองปลัดกระทรวง ศธ. 3.นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานสภาการศึกษา เป็นรองปลัด ศธ. 4.นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ภาค 7 เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ. 5.นายชาตรี ม่วงสว่าง ศธภ.ภาค 15 เป็นผู้ตรวจ ราชการ ศธ. 6.ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศธภ.ภาค 17 เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ. 7.นายชูสิน วรเดช ศธภ.ภาค 6 เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ. 8.นายธฤติ ประสานสอนผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา 9.นายนิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็น รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับนายธนากรถือเป็นลูกหม้อของ สกร.สามารถทำงานได้ทันที เรื่องที่ต้องเร่งผลักดันคือการบริหารจัดการโครงสร้าง สกร. การสร้างการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เดินหน้านโยบายของตนเรื่องการฟื้นเรื่องการสอบเทียบ ส่วนปัญหาทุจริตภายในของ สกร.นั้น รับทราบว่าอยู่ในกระบวนการสอบสวน ขณะที่นายธนูและนายวรัทนั้น เป็นบุคลากรในสังกัด สป.อยู่แล้ว ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าทั้งสองคนพร้อมทำงานได้ทันที ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้บริหารระดับ 10 ของศธ.ในครั้งนี้ ตนได้ให้ทุกคนเขียนวิสัยทัศน์มาว่าประสงค์จะไปอยู่ในตำแหน่งไหน โดยมีการเรียกมาสัมภาษณ์ส่วนตัวด้วยว่า พร้อมและมีไฟในการทำงานในตำแหน่งนั้นๆหรือไม่ ทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดการแต่งตั้งครั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดก็จะมีการปรับย้ายอีกครั้ง ซึ่งจะประเมินการทำงานทุก 1 ปี.

 

Tags
ข่าววันนี้ดำรงต่ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงธนากรอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ชื่อ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button