ข่าวทั่วไป

ม.เกษตรฯ จัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26”

เปิดภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” โดยมีนักเรียน ประชาชนให้ความสนใจ

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 มีรายงานว่า รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มก. เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ครั้งที่ 26 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านผลงานวิจัย การพัฒนางานด้านวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ กว่า 60 สถาบันมาร่วมจัดบูธแนะนำสถาบันและคณะวิชา จำนวน 123 บูธ อย่างไรก็ตาม พบว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้มีนักเรียน ผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก.

ข้อมูลจาก Kasetsart University

 

Tags
"นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26"ม.เกษตรฯ จัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ครั้งที่ 26

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button