ข่าวทั่วไป

วช.-ส.กีฬาเครื่องบินจำลองฯ เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ฝีมือออกแบบแผนการบินโดรน

วช. จับมือ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เข้าร่วมในพิธี ณ โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวด้านโดรน และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ที่สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ กล่าวได้ว่า โดรนแปรอักษร ฝีมือคนไทย เป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นทัดเทียมกับเทคโนโลยีของต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรชิงถ้วยพระราชทานฯ ขึ้น

ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศนั้น จึงได้มีการจัดการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร (Drone Light Show Pattern Design) ขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในเชิงปฏิบัติการให้แก่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงโดรนแปรอักษรให้มากขึ้น

สำหรับการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร (Drone Light Show Pattern Design) มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้แสดงศักยภาพของตนเอง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความองค์ความรู้การใช้ software ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอากาศยานโดรนต่อไป ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน 2 ครั้ง คือ 1) รอบคัดเลือก ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยการส่งผลงานเข้ามาประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อคัดเลือกให้เหลือผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันสนามชิงชนะเลิศ จำนวน 50 ทีม และ 2) รอบตัดสินชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ รอบคัดเลือก รอบ 24 ทีมสุดท้าย และรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีทีมเข้ารอบทั้งหมด 12 ทีม

ในคืนวันที่ 17 ธันวาคม 2566 บรรยากาศภายในงานเนืองแน่นไปด้วยข้าราชการจากส่วนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่มาร่วมชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้มีการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเอง อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม การแสดงรวมใจไทยสี่ภาค การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์อีซอ และกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

สำหรับ ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ภายใต้หัวข้อ “soft power ของประเทศไทย” ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Oasis KC จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2 จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมฝูงบินต่ำ RNK2 จากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม DoubleIce จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ทีมตะโกราย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และรางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ทีมคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ทั้งนี้ วช. และ ส.กีฬาเครื่องบินจำลองฯ จะมีการจัดการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร (Drone Light Show Pattern Design) ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับและควบคุมโดรน (Drone) ประยุกต์สู่การใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต โดยสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ.

 

Tags
บินโดรนแปรอักษรวช.สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองออกแบบบินโดรนแข่งบินโดรน

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button