ข่าวการเมือง

“ชัยธวัช” หัวหน้า และสส.ก้าวไกล รับตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้าน หลังรับโปรดเกล้าฯ

ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคและ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 20 ธ.ค. 66 เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เชิญและอ่านพระบรมราชโองการฯ

โอกาสนี้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธี

นับแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีบุคคลดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 10 คน คนแรก คือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคนปัจจุบัน คือ นายชัยธวัช ตุลาธน สำหรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้น ในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า “ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร”

ผู้นำฝ่ายค้านฯ มีหน้าที่สำคัญคือ เป็นผู้นำในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และควบคุมให้ฝ่ายบริหารดำเนินการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

ภาพ ศรันย์ พงษ์สวัสดิ์
#ThairathPhoto

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ข่าวไทยรัฐ

 

Tags
ข่าววันนี้ผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราาฎรหัวหน้าพรรคก้าวไกล

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button