ข่าวทั่วไป

เปิดภาพ “งูหลามปากเป็ดพม่า” ปรากฏตัวอีกครั้ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

หาชมยาก เปิดภาพ “งูหลามปากเป็ดพม่า” ปรากฏตัวอีกครั้ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน หลังเคยถูกพบเมื่อปี 2562 ถือเป็นความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ ในการติดตามการกระจายตัวของ “สัตว์ป่าหายาก” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพ “งูหลามปากเป็ดพม่า” พร้อมระบุข้อความว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน พบหลักฐานการปรากฏตัวของงูหลามปากเป็ดพม่า (Python kyaiktiyo) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่มีการพบงูหลามชนิดนี้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

จากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ชุดอูนู – จอปร่าคี เมื่อปี พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพงูหลามชนิดหนึ่งไว้ได้ ภายหลังได้นำข้อมูลส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเชียงดาวตรวจสอบชนิดพันธุ์ ผลปรากฏว่างูหลามดังกล่าวเป็นงูหลามปากเป็ดพม่า ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

สำหรับงูหลามปากเป็ดพม่า เป็นงูหลามขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง พบกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นและป่าละเมาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2562 การพบงูหลามปากเป็ดพม่าอีกครั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก

การค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในการลาดตระเวน ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลและติดตามการกระจายตัวของสัตว์ป่าหายากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทยอีกด้วย.

ขอบคุณเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

Tags
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชงูหล่ามปากเป็ดพม่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button