ข่าวทั่วไป

จัดประมูลศาลาป้ายรถเมล์ กทม.เริ่ม 30 จุดงบกว่า 8 ล้าน ตั้งเป้า 2,000 จุด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯมีจุดหยุดรถโดยสารประจำทางทั้งหมด 5,029 ป้าย เป็นป้ายหยุดรถโดยสารที่ไม่มีศาลาที่พักผู้โดยสาร 2,225 ป้าย และเป็นศาลาที่พักผู้โดยสารอีก 2,804 หลัง ในจำนวนนี้เป็นของ กทม. 2,247 หลัง และเป็นของหน่วยงานอื่น 557 หลัง ซึ่งไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน อีกทั้งบางศาลามีสภาพเก่าทรุดโทรมมาก ดังนั้น ศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นนโยบายที่ต้องทำ เป้าหมายคือ 2,000 แห่ง

นายชัชชาติกล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำรูปแบบก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบป้ายรถเมล์ และศาลาที่พักผู้โดยสารแต่ละแห่งจะเน้นประหยัดพื้นที่ ไม่กินทางเท้า สามารถรองรับผู้พิการ และยังสวยงามกลมกลืน รวมทั้งเตรียมพื้นที่รองรับ Function เป็น Smart Bus Shelter การใช้งานในอนาคต ตลอดจนมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและข้อมูลรถโดยสารที่จะผ่านในแต่ละเส้นทางด้วย

ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้ประมูลหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่แล้วจำนวน 7 หลัง งบ 7 หลัง 1,831,000 บาท ในกลุ่มกรุงเทพใต้ และในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก อีก 6 หลัง งบ 1,594,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญา ส่วนอีกศาลา 17 หลัง งบ 4,895,000 บาท ในกลุ่มกรุงเทพกลาง สจส. ได้ประมูลหาผู้รับจ้าง ไปแล้ว มีผู้ยื่น 3 ราย แต่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข จึงได้ยกเลิกประกวดราคาไป และได้ทบทวนแบบรูปรายการและราคากลางแล้วเสร็จ และลงประกาศประกวดราคาใหม่ไปเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยกำหนดยื่นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ธ.ค.นี้.

 

Tags
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ป้ายรถเมล์ศาลาที่พักผู้โดยสารศาลารอรถเมล์สร้างศาลารอรถเมล์

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button