ข่าวทั่วไป

เช้านี้ กทม. ค่าฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ใน กทม. มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด ส่วน “ภาคเหนือ” ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่ 18 ธ.ค. 2566 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM 2.5 วันที่ 18 ธ.ค. 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 12.3-38.7 มคก./ลบ.ม., ค่าเฉลี่ยของ กรุงเทพมหานคร 22.5 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่า PM 2.5 มีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 พื้นที่

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในช่วง 12.3-34.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ข้อแนะนำสุขภาพ

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 • ประชาชนทั่วไป: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
 • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 17-25 ธ.ค. 66 การระบายอากาศค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม สภาวะอากาศใกล้พื้นผิวมีลักษณะปิด จึงคาดว่าการระบายเป็นไปอย่างจำกัด จึงอาจส่งผลต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ และคาดการณ์วันนี้มีเมฆบางส่วนกับมีลมแรง

2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

 • แอปพลิเคชัน AirBKK
 • www.airbkk.com
 • www.pr-bangkok.com
 • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
 • FB: กรุงเทพมหานคร
 • LINE ALERT
 • LINE OA @airbangkok

ขณะที่ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ 07.00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรสาคร, จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี

 • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.2 – 31.9 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.6 – 20.1 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.3 – 48.4 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.0 – 23.4 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.4 – 19.3 มคก./ลบ.ม.
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.3 – 39.6 มคก./ลบ.ม.

ขอบคุณเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร, ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

 

Tags
PM 2.5PM 2.5 กทม.PM 2.5 เชียงใหม่ค่าฝุ่นใน กทม.

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button