ข่าวทั่วไป

ตรวจแอลกอฮอล์เข้มเทศกาลปีใหม่ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ร่วมประชุมด้วย ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 กำหนดการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” โดยบูรณาการ 5 มาตรการหลักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1.มาตรการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 2.มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3.มาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน 4.มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย และ 5.มาตรการคัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ 1.ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ รณรงค์จัดกิจกรรมปีใหม่ปลอดเหล้า ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ขายในเวลาที่กำหนด 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. 2.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งเสริมการจัดทำมาตรการชุมชนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ “ด่านครอบครัว” เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานและคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ เพิ่มศักยภาพด่านชุมชนคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจทุกราย หากเป่าไม่ได้ให้ส่งโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ และบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด และ 3.หลังปีใหม่ เน้นคัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ ให้เข้ารับการบำบัดรักษา.

 

Tags
ตรวจแอลกอฮอล์ปีใหม่ปีใหม่ 2566เทศกาลปีใหม่เมาแล้วขับเมาไม่ขับ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button