ข่าวการเมือง

“ชลน่าน” ตั้ง “ตรีชฎา” เป็นโฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง มอบ 4 ภารกิจสำคัญ

“ชลน่าน” รมว.สธ. ลงนามตั้ง “ตรีชฎา” เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง มอบ 4 ภารกิจสำคัญ สื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจประชาชน ร่วมผลักดัน 13 นโยบายยกระดับสุขภาพคนไทย เจ้าตัวขอบคุณ และยินดี พร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

วันที่ 6 ธ.ค. 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม เป็นต้นไป โดยคำสั่งกำหนดหน้าที่ 4 ประการ แถลงข่าวประจำวัน แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่า ขอบคุณ น.พ.ชลน่าน ที่แต่งตั้งเข้าไปทำหน้าที่สำคัญครั้งนี้ รู้สึกดีใจ และยินดีอย่างมากในการเข้าไปทำหน้าที่โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอธิบายเจตนาดีที่กระทรวงสาธารณสุขมอบให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงต่อพี่น้องประชาชน ตำแหน่งโฆษกกระทรวง ฝ่ายการเมือง จะไม่ซ้ำซ้อนกับฝ่ายราชการประจำที่ทำหน้าที่โฆษกและทีมสนับสนุน โดย น.พ.ชลน่าน มุ่งที่จะให้ตนได้ขับเคลื่อนกระบวนการสื่อสาร ด้วยการแถลงข่าว และการวางแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรม การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐมนตรีซึ่งประกาศเป็นนโยบายจำนวน 13 นโยบาย มีเป้าหมายอยู่ที่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความเชื่อถือแและยอมรับของประชาชน โดยตนจะนำความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายมารายงานต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน หากพบว่า ข้อมูลที่กระทบมาถึงกระทรวงโดยมีการให้ข่าวที่ผิดพลาด บิดเบือน ก่อให้เกิดความสับสน เข้าใจผิดของสังคม ตนก็จะอธิบายและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยเร็ว

น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่า เรื่องการส่งเสริมการมีบุตร น.พ.ชลน่าน ได้ประกาศเป็น 1 ใน 13 นโยบายโดยจะผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กที่มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจการมีบุตรเมื่อพร้อม สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐบาลจะมีส่วนอย่างมากในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทุกด้าน ซึ่งจะขับเคลื่อนนโยบายนี้ด้วยวิธีการสื่อสารรณรงค์ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน การวางแผนที่ดี การเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขทางรถไฟจากหัวลำโพงไปที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มโครงการได้รับการตอบรับและความร่วมมืออย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม.ในพื้นที่ และวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการลงทะเบียนแก้หนี้ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับธนาคารออมสินตามนโยบายแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลที่มอบนโยบายจากนายเศนษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขได้

สำหรับประวัติ น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา เป็นชาวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จบการศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นทนายความ และอดีตผู้สื่อข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ นักจัดรายการวิทยุ เป็นพิธีกรรายการข่าวที่โด่งดังมากของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเชียอัพเดทและทีวี 24 สถานีประชาชน เคยลงสมัคร สส.เพชรบูรณ์ ในสังกัดพรรคไทยรักษาชาติ กระทั่งมาทำหน้าที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ในทีมปราศัยของพรรคเพื่อไทยหลายเวที ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง

 

Tags
ข่าวการเมืองชลน่าน ศรีแก้วดฆษกการะทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมืองรมว สาธารณสุขส่งเสริมการมีบุตร

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button