ข่าวทั่วไป

ถกมาตรการคุมแอลกอฮอล์ปีใหม่ 67

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ที่ประชุมเสนอแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยบูรณาการมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอเสี่ยงสูง โดยมีนายอำเภอเป็นแกนนำในนาม “นายอำเภอนักรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” และประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2565 กฎหมายใหม่ “เมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก” รวมถึงคัดกรองผู้ดื่มสุรา ณ ด่านชุมชน และ “ด่านครอบครัว” เน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานและคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ ส่งเสริมบทบาทให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชน ดำเนินการเรียกตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อสกัดกั้นคนเมาที่ผ่านมา ณ ด่านชุมชน ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะและประชาสัมพันธ์ให้มีการนำวิธีการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น ไปใช้ในการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรารวมถึงได้พิจารณามอบองค์การเภสัชกรรม จัดซื้อยาเลิกเหล้า Acamprosate และ Naltrexone เพื่อนำเข้ามาบำบัดรักษาผู้ติดสุราในประเทศไทย

นายวิชาญกล่าวต่อว่า มาตรการเตรียมความพร้อมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีโดยเด็ดขาด และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท.

 

Tags
ข่าวทั่วไปพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สารธารณะเมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button