ข่าวทั่วไป

3 เดือนพัง งบสร้างเกือบ 10 ล้าน ถนนที่ปัตตานี ป.ป.ช.จังหวัดลุยตรวจ

ป.ป.ช.ปัตตานี ลุยตรวจถนนใช้งบสร้างเกือบ 10 ล้าน แต่พังหลังส่งงานเพียง 3 เดือน พร้อมเก็บข้อมูล-และขอให้เทศบาลเมืองตะลุบัน จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการ พร้อมชี้แจงเป็นหนังสือมาอีกครั้ง และขอความเห็นวิศวกรจากสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ย. 66 นายธีรชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและวิศวกรสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี เดินทางไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (CDC) แจ้งเรื่องเฝ้าระวังการทุจริต กรณีสื่อสังคมออนไลน์เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน วิพากษ์วิจารณ์ว่า ถนน 500 เมตร 10 ล้าน ส่งงาน 3 เดือน อยู่ใกล้ทะเลและเป็นลาดยาง 5G คลื่นดีทั้งเส้น หลายจุดเกิดอาการตัวแตก สภาพหลังส่งงานเพียง 3 เดือน ถนนลาดยางระยะทางครึ่งกิโลกับวงเงินจ้างก่อสร้าง 9,990,000 บาท ของเทศบาลเมืองตะลุบัน พิกัดแยกถนนสะพานม้าสระแก้ม ชุมชนสะพานม้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

เบื้องต้นเทศบาลเมืองตะลุบัน ชี้แจงว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นการก่อสร้างตามโครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนทางเข้าเทศบาลเมืองตะลุบัน (แห่งใหม่) จากแยกสะพานม้าถึงสระแก้มลิง (ทางเข้า-ออก) ชุมชนสะพานม้า ขนาดกว้าง 8.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เป็นงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงินงบประมาณ 9,994,000 บาท ใช้วิธีคัดเลือก มี หจก.รุสลันโยธา เป็นคู่สัญญา กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ตั้งแต่ 30 ม.ค. – 29 ก.ค. 2566 ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 และตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2566

จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะลุบัน ณ บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ พบมีการก่อสร้างถนนมีลักษณะเป็นถนน 2 ช่องจราจร แบบวงรี มีร่องน้ำอยู่ตรงกลาง จึงทำการสังเกตการณ์พร้อมวัดความยาวของถนน จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดได้ระยะทางประมาณ 970 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.7 เมตร พื้นที่ก่อสร้างขาดหายไป 61 ตารางเมตร สุ่มวัดความหนา 4 จุด ได้ 0.05 เมตร 2 จุด และ 0.06 เมตร 2 จุด ส่วนบริเวณจุดที่ปรากฏภาพตามที่ได้มีการนำเสนอนั้น อยู่ตรงระยะที่ 20-50 เมตร จากจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานม้าเข้าไปเทศบาลเมืองตะลุบัน (แห่งใหม่) ซึ่งเป็นถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเกิดจากการที่รถบรรทุกเสาตอม่อขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการก่อสร้างเทศบาลเมืองตะลุบัน (แห่งใหม่) วิ่งผ่าน จึงทำให้ถนนไม่สามารถรับน้ำหนักได้ และได้แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว เนื่องจากอยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง อย่างไรก็ตามสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี ได้เก็บข้อมูลและขอให้ทางเทศบาลเมืองตะลุบัน จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการ พร้อมชี้แจงเป็นหนังสือมาอีกครั้ง พร้อมทั้งขอความเห็นวิศวกรจากสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Tags
ถนน 3 เดือนพังถนนพังป.ป.ช.ตรวจถนนปัตตานีเทศบาลเมืองตะลุบัน

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button