คลิปท่องเที่ยวที่เที่ยวระยอง

นั่งเรือชม พระสมุทรเจดีย์

พระเจดีย์กลางน้ำ ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร ใกล้ปากแม่น้ำระยอง องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระย­อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2416 โดยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจดีย์กลางน้ำนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาวเร­ือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว พอถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีจะมีงานปร­ะเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ แข่งเรือยาว และงานลอยกระทง

 

Tags
ชมพระสมุทรเจดีย์พระสมุทรเจดีย์พระสมุทรเจดีย์ ระยองเที่ยวพระสมุทรเจดีย์เที่ยวพระสมุทรเจดีย์ ระยองเที่ยวระยอง

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button