พัฒนาที่ดิน เร่งผลิต พด.6 บำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูดินหลังน้ำลด

13 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

“เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ กรมพัฒนาที่ดินได้เร่งผลิตสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ช่วยในการบำบัดน้ำเสียหลังเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน”

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดิน เผยว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาโดยตลอด สำหรับปีนี้ได้มีการจัดเตรียมสารบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ

และที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาโดยตลอด สำหรับปีนี้ได้มีการจัดเตรียมสารบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับมีนโยบายให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่แจกจ่ายสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 พร้อมให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในการบำบัดน้ำเน่าเสีย

สำหรับการผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำเองได้ ด้วยการนำเศษอาหาร เศษวัสดุอินทรีย์ที่เหลือใช้ในครัวเรือน และน้ำตาลผสมลงในถังหมัก แล้วละลายสารเร่ง พด.6 ในน้ำ 10 ลิตร แล้วเทลงในถังหมัก คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากัน จากนั้นปิดฝาถังหมักไม่ต้องสนิท ใช้ระยะเวลาหมัก 20 วัน เมื่อหมักแล้วสามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในอัตราน้ำหมัก 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร ทุกๆ 10 วัน

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำความสะอาดคอกสัตว์ ปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้งหรือบ่อปลา ปรับสภาพน้ำ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำได้ด้วย

แต่ในกรณีเร่งด่วนเกษตรกรสามารถใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ขยายเชื้อในกากน้ำตาล น้ำสะอาด โดยหมักเป็นเวลา 4 วัน นอกจากจะใช้บำบัดน้ำเสียแล้วยังสามารถกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญได้อีกด้วย แต่ควรใช้ในสภาพน้ำนิ่งเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น

สำหรับการปรับปรุงดินหลังน้ำลด อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินแนะนำให้ฟื้นฟูดินตามชนิดพืช โดยทั่วไปให้ทำการระบายน้ำออก ถ้าในพืชผักให้ทำการยกร่อง

ส่วนนาข้าวให้ใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ราด เพื่อให้ตอซังย่อยสลายได้เร็วขึ้นและทำการไถกลบ เนื่องจากสภาพน้ำท่วมทำให้เกิดการพัดพาธาตุอาหารออกไปจากพื้นที่และดินมีความแน่นทึบ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในแปลงปลูกเพื่อเพิ่มความร่วนซุยของดิน และใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ร่วมด้วยเพื่อกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับบริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพื่อนำไปปรับปรุงดินหลังน้ำลด ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โทร.1760.

แผนที่