ประกันสังค ม.33-ม.-39 ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิดฟรี

13 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ประกันสังคม ม.33-ม.39 ใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งฟรี ครอบคลุม 20 ชนิด

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษฏประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาโรคมะเร็งแก้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษา

หากเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด และมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง และหรือเคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ 20 ชนิด ได้แก่

 • โรคมะเร็งเต้านม
 • โรคมะเร็งปากมดลูก
 • โรคมะเร็งรังไข่
 • โรคมะเร็งมดลูก
 • โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
 • โรคมะเร็งปอด
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ตรง
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร
 • โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL)
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเด็ก

นายคารม ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ผู้ประกันได้คลายความกังวลเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

แผนที่