ข่าวทั่วไป

กทม.คิดรูปแบบงาน จัดลอยกระทงดิจิทัล เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานคร ว่า ได้กำชับผู้อำนวยการเขตดูแลพื้นที่จัดงานลอยกระทงของเขต โดยโป๊ะ ท่าน้ำ ต้องทดสอบด้วยการขย่มน้ำหนัก หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยให้ปิดการใช้งานทันทีและหากมีการใช้พื้นที่จัดงานที่มีเครื่องเล่นผู้อำนวยการเขตต้องตรวจให้เข้มงวดด้วย รวมถึง ระหว่างการจัดงานจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจพื้นที่ตลอดเวลา ร่วมกับการตั้งจุดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการใช้กล้อง CCTV และการเฝ้าระวังดูในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น ส่วนโคมลอย พลุ สำนักงานเขตได้ตรวจสอบต่อเนื่องอยู่แล้ว ในช่วงจัดงานต้องมีแผนเรื่องความปลอดภัยเข้มข้น ซึ่งผู้จัดงานจะต้องขออนุญาตกับ ผอ.เขตก่อน หากไม่มีจะไม่สามารถจัดได้

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือเรื่องของการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครเบื้องต้น กรุงเทพ มหานครจะจัดบริเวณสะพานพระราม 8 และคลองโอ่งอ่าง ซึ่งรูปแบบการจัดงานอยู่ระหว่างการหารือ และอาจนำการลอยกระทงรูปแบบดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์.

Tags
จัดงานลอยกระทงทวิดา กมลเวชลอยกระทงลอยกระทงแบบดิจิตอล

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button