ชี้ข้อดีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกันหัวใจวาย สโตรก

11 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

จากการเสวนาวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก 2566 World Immunization Day 2023 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค : การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดชีวิต (Lifetime immunization) เมื่อวัคซีนสำคัญสำหรับทุกช่วงวัย” รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก ว่า ไข้หวัดใหญ่ปี 2566 มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เพราะการควบคุมโรคโควิด-19 ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีส่วนทำให้ไข้หวัดใหญ่หลบไปชั่วคราว

โดยกลุ่มนักเรียนและวัยทำงานเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุด แต่กลุ่มผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงสุด ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันถือเป็นมาตรการที่มีความปลอดภัยสูง โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ปัจจุบันมีการศึกษาพบข้อดีของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือ สามารถป้องกันโรคหัวใจวาย สโตรก กล้ามเนื้อหัวใจตายได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัส (PCV) ในเด็ก ซึ่งเป็นวัคซีนที่ยังไม่มีในแผนสร้างเสริมภูมิป้องกันในเด็ก เราต้องผลักดันให้สำเร็จ

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงการระบาดของโควิด ทำให้เด็กไทยได้รับวัคซีนพื้นฐานลดลง เช่น วัคซีนหัด ไอกรน บางพื้นที่ลดลงครอบคลุมเพียง 70% ทำให้พบผู้ป่วยโรคหัด ไอกรน เพิ่มขึ้น.

แผนที่